PL EN


2016 | XIV | 2 | 159-169
Article title

System przedstawicielski w poglądach Borysa Cziczerina

Title variants
EN
The representative system in the views of Boris Chicherin
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the representative system, which was one of the elements of the social and political thought of the Russian philosopher Boris Chicherin, who worked in the second half of the nineteenth century. The author analyzes the structure of national representation and the factors which – according to Boris Chicherin – weakened or strengthened the system. In this article, the author emphasizes the role of different factors: social groups (aristocracy, middle class), political liberty and property, that were important for the formation of representative institutions. The analysis of the representative system would not be possible without presenting the basic outline of the conservative-liberal philosophy of the Russian thinker.
Year
Volume
XIV
Issue
2
Pages
159-169
Physical description
Contributors
References
 • Bachruszin S., Wstupitelnaja stat’ja, [w:] B. Cziczerin, Wospominanija Borisa Nikołajewicza Cziczerina, t. 1: Moskowskij Uniwersitet, Moskwa 1929.
 • Cziczerin B., Fiłosofija prawa, Moskwa 1900.
 • Cziczerin B., Kurs gosudarstwiennoj nauki, Moskwa 1896.
 • Cziczerin B., Nauka o wszechwładzy ludu, tł. S. Jankowicz, „Kwartalnik Filozoficzny” 1998, t. 25. Cziczerin B., O narodnom predstawitiel’stwie, Moskwa 1866.
 • Cziczerin B., Wospominanija Borisa Nikołajewicza Cziczerina, t. 2: Moskwa sorokowych godow, Moskwa 1929.
 • Cziczerin B., Wospominanija Borisa Nikołajewicza Cziczerina, t. 4: Ziemstwo i moskowskaja duma, Moskwa 1934.
 • Zdziechowski M., Boris Cziczerin. Wspomnienie pośmiertne, „Przegląd Polski” 1904, t. 151, z. 451–453.
 • Zdziechowski M., Testament księcia Eugeniusza Trubeckiego [1924], [w:] idem, Wybór pism, red. M. Zaczyński, Kraków 1993.
 • Berlin I., Russian thinkers, London 1979.
 • Dobieszewski J., Boris Cziczerin: między liberalizmem a konserwatyzmem (rec.), „Edukacja Filozoficzna” 2002, t. 34.
 • Guizot F., Istorija ciwilizacij w Ewropu. Ot’ padienija rismskoj imperii do francuzkoj rewoljucii, Sankt Petersburg 1860.
 • Hamburg G., Boris Chicherin. Early Russian liberalism 1826–1866, Stanford 1992.
 • Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2009.
 • Jankowicz S., Borys N. Cziczerin – istota i cechy narodowego przedstawicielstwa, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2008, t. 43.
 • Jankowicz S., Filozofia społeczna Borysa Cziczerina, Kraków 2002.
 • Walicki A., Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995.
 • Walicki A., Prawo i moralność w poglądach Włodzimierza Sołowjewa i Borysa Cziczerina, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1989, t. 34.
 • Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-268c4626-c7ed-41ec-8dff-e0d88675bb5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.