PL EN


2013 | XI | 4 | 45-58
Article title

Warunki członkostwa państw w strefie Schengen

Title variants
EN
The conditions of membership of the Schengen Area
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of European integration in the 1980s related not only to the expansion of the Community with new states, but also served the purpose of further realization of the free flow of people initiated earlier, which found its reflection in the actions aimed at gradual removal of control on the borders of the member-states. The crowning of those actions was concluding the Schengen Convention, also called the Schengen Agreement or Schengen I on 14 June 1985. The Schengen Convention made – from the point of view of the 1980s – a new quality in the perception of the internal borders of the Community, since it delineated to its signatories a very significant goal, from the viewpoint of the functions of borders, i.e., complete abolishing of the control along the internal borders, and – at the same time – transferring the control onto the external borders, together with strengthening their defence. In the article, the author discusses the legal and political conditions of membership of states in the Schengen Area, including both the member-states of the European Union and those which do not belong to this organization.
Year
Volume
XI
Issue
4
Pages
45-58
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Bednaruk Waldemar. 2010. Geneza Układu z Schengen. Polska w strefie Schengen, 74. Lublin Wydawnictwo KUL.
 • Taschner Hans C. 1998. Tło historyczne wejścia w życie układu z Schengen oraz jego związek z traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht, 29. Wydawnictwo Instytut Europejski w Łodzi.
 • Sieniow Tomasz. 2007. Acquis Schengen – uwagi ogólne. Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, 11-13. Lublin Wydawnictwo KUL.
 • Ford-Classen Maria Theresa. 2007. System Informacyjny Schengen (SIS), Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, 61–70. Lublin Wydawnictwo KUL.
 • Sobczak Jacek. 2008. Europejski nakaz aresztowania. Instrument integrujący czy dezintegrujący państwa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji, 254.Toruń. Wydawnictwo DIFIN.
 • Grochalski Stefan Marek. 2012. Europejski nakaz aresztowania jako konsekwencja zmiany funkcji granic w Unii Europejskiej. Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, 80-81. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Grochalski Stefan Marek. 2009. Konwencja z Prüm – selektywna współpraca transgraniczna. Silesia – de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Wiśniewski Piotr. 2010. Dorobek (acquis) Schengen – charakterystyka podstawowych dokumentów i jego stosowania w Polsce. Polska w strefie Schengen, 96. Lublin Wydawnictwo KUL.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Ewa Skrzydło-Tefelska. 1996. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony,a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony. W Dokumenty Europejskie, 314. Lublin Wydawnictwo Morpol.
 • Rybicki R. 2001. „Schengen w krajach skandynawskich”. Prawo i Życie 5 : 44–47.
 • Barcz Jan, Ireneusz Gąsior. 2005. Prawo Unii Europejskiej. Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej. Prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Łastawski Kazimierz. 2004. Od idei do integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
 • Dziedzic A. 2009. Polska w strefie Schengen. Warszawa: Wydawnictwo
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-269c5de7-14c1-45d8-b535-af05925f754f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.