PL EN


Journal
2011 | 30 | 93-108
Article title

Analiza lingwistyczna egzystencjalnej doktryny Berkeleya

Content
Title variants
EN
Berkeley’s doctrine of existence. A linguistic approach (in Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie lingwistycznej Berkeleyowskiej doktryny egzystencjalnej, opartej na słynnej tezie esse idei = percipi. W toku szczegółowych dociekań wykazano konieczność wzbogacenia tradycyjnej, relacyjno-operacyjnej wykładni Berkeleyowskich tez egzystencjalnych o wymiar orzecznikowy, nakazujący interpretować je także jako kopule definicyjne. Stosowanie standardowej wykładni wypowiedzi Berkeleya wskazano jako jedną z głównych przyczyn dezinterpretacji jego metafizyki. W artykule opisano także nowe, filozoficznie intrygujące zastosowanie czasownika „być”, łączące w sobie cechy kopuli definicyjnej i czasownika pomocniczego strony biernej.
EN
The paper focuses on a linguistic analysis of Berkeley’s doctrine of existence. It has been shown that the traditional, relational-operational interpretation of Berkeley's existential claims must be expanded by adding a predicative element, which requires that they also be interpret as definitional copulas. The standard interpretation of Berkeley’s claims has been indicated as one of the main causes of misinterpretations of his metaphysics. The new, philosophically intriguing use of the verb ‘to be’, combining features of the definitional copula and the auxiliary verb for the passive voice, is also described in this paper.
Journal
Year
Issue
30
Pages
93-108
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Berkeley [2008] – G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński, PWN, Warszawa 1956.
  • Berkeley [2008] – G. Berkeley, Dzienniki filozoficzne, tłum. i oprac. B. Żukowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.
  • Elzenberg [1995] – H. Elzenberg, Domniemany immanentyzm Berkleya w świetle analizy tekstów, [w:] Z historii filozofii. Pisma, t. 3, Znak, Kraków 1995, s. 313-337.
  • Gilson [2006] – É. Gilson, Byt i istota, tłum. D. Eska, J. Nowak, PAX, Warszawa 2006.
  • Ingarden [1987] – R. Ingarden, Spór o istnienie świata, PWN, Warszawa 1987.
  • Kahn [2008] – Ch. Kahn, Język i ontologia, tłum. B. Żukowski, Wydawnictwo Derewiecki, Kęty 2008.
  • Kijaczko [2002] – S. Kijaczko, Immaterializm: epistemologia i metafizyka. Próba interpretacji filozofii George’a Berkeleya, Wydawnictwo UO, Opole 2002.
  • Żukowski [2009] – B. Żukowski, Metafizyczne uwarunkowania immaterializmu Berkeleya, „Ruch Filozoficzny” LXVI (3) 2009, s. 453-469.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-269fafe6-56f9-439f-a74e-6f31d067d088
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.