PL EN


2014 | 1 (56) | 163-179
Article title

Prasa województwa pomorskiego w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego

Content
Title variants
EN
Press of the Pomeranian voivodeship during the people's referendum period and elections to the Legislative Sejm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1946 i 1947 roku prasa była jednym z najważniejszych narzędzi propagandowych wykorzystywanych przez komunistów. Niniejszy tekst jest analizą zawartości najważniejszych tytułów prasy wydawanej na terenie ówczesnego województwa pomorskiego. Zostały w nim poruszone takie problemy jak: sposób przedstawiania opozycji oraz podziemia niepodległościowego; najważniejsze zagadnienia tzw. propagandy pozytywnej, polegającej na promowaniu działań podejmowanych przez komunistów i ich sojuszników; relacjonowanie przebiegu głosowań oraz ich wyników.
EN
During the Polish people’s referendum and Polish legislative election in the years 1946–1947, the press was one of the most important propaganda tools using by communists. The text is the content analysis of the most important press titles published in the Province of Pomerania in those days. It focuses on the following problems: ways of presenting the opposition and the independence underground; the most important issues of so called positive propaganda aimed to advance the achievements of communists and their allies; relating voting course and its results.
Year
Issue
Pages
163-179
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26aa6959-019f-4b05-98cd-d374608962e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.