PL EN


2016 | 7 | 4 | 319-324
Article title

Wsparcie nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem EduMATRIX

Content
Title variants
EN
Support for learning programming in early education using EduMATRIX
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecnie bardzo duży nacisk w procesie edukacji kładziony jest na rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, co jest niezbędne do nauki programowania. Powszechnie dostępne są systemy, które pomagają oswoić się z tym zagadnieniem już od najmłodszych lat. W niniejszej pracy przedstawiona została alternatywa dla takich aplikacji – bloczki EduMATRIX. Ich głównym atutem jest nauczanie zagadnień związanych z programowaniem bez konieczności przebywania przed ekranem komputera. Ponadto zaproponowano metodę walidacji użyteczności EduMATRIX oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych, która pozwoli na wskazanie skutecznej formy nauki dla młodych użytkowników.
EN
Currently, the development of the skills of logical and abstract thinking is empahasize in the edu-cation process. This is essential for learning programming. Systems that help to be familiar with this issue since an early age are widely available. In this paper an alternative for such applications is presented – EduMATRIX. Its main advantage is the teaching of programming without the need to stay in front of a computer screen. Moreover, a validation method of EduMATRIX and other available teaching aids, which will identify effective form of learning for young users, was proposed.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
319-324
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
author
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Polska
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
References
 • Cooper S., Dann W., Pausch R. (2000), Alice: A 3-D Tool for Introductory Programming Concepts, „Journal of Computing Sciences in Colleges” vol. 15/5.
 • Gouws L.A., Bradshaw K., Wentworth P. (2013), Computational Thinking in Educational Activities: An Evaluation of the Educational Game Light-bot, „Proceedings of the 18th ACM Con-ference on Innovation and Technology in Computer Science Education”.
 • Kostrzewski J. (1997), Testy inteligencji “Culture-fair” (powstanie, założenia, rodzaje, ocena), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” no. 1.
 • Maloney J., Resnick M., Rusk N., Silverman B., Eastmond E. (2010), The Scratch Programming Language and Environment, „ACM Transactions on Computing Education” vol. 10/4.
 • Resnick M., Maloney J., Monroy-Hernández A., Rusk N., Eastmond E., Brennan K., Millner A., Rosenbaum E., Silver J., Silverman B., Kafai Y. (2009), Scratch: Programming for All, „Communications of the ACM” vol. 52/11.
 • Sykes E.R. (2007), Determining the Effectiveness of the 3D Alice Programming Environment at the Computer Science I Level, „Journal of Educational Computing Research” vol. 36/2.
 • Wyeth P., Purchase H. C. (2002), Tangible Programming Elements for Young Children, „Proceeding CHI EA '02 CHI '02 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26abfedd-db2e-4949-b670-5843ab4c502c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.