PL EN


2009 | 1 | 327-339
Article title

Results of excavations conducted at the stronghold of Damice, Iwanowice Commune, Kraków District, in the years 2004 – 2006

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Stronghold at Damice, situated on the right bank tributary of the Vistula – the Dłubnia River has been known since 1911. In the years 2004 to 2006 systematic excavations were carried out by the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University. During these excavations the course of inner moats and embankments was confirmed. They divide the surface of the stronghold into 3 units. The construction of embankments dividing the interior of the embankments was recognized. It was a single line of palisades and wooden-earth wall. From the outside embankments were preceded by "dry" moat, of a width of 2.7–4.5 m and depth to 3.7 m. The two-phased perimeter embankment was also recognized. During the research a number of features of the Lengyel Culture were discovered as well as slightly less numerous Early Medieval features, most likely functioning simultaneously with embankments and moats (i.e. in the VIII-X centuries).
Year
Volume
1
Pages
327-339
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland, jpoleski@wp.pl
References
 • Čilinská Z., 1973 Frühhmittelalterliches Gräberfeld in Želovce, Bratislava.
 • Dąbrowska E., 1969 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Szczaworyżu, pow. Busko, w latach 1965 – 1966 (rejon: gród właściwy), Sprawozdania Archeologiczne, 20, pp. 277 – 286.338
 • Eisner J., 1952 Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebištĕ, Bratislava.
 • Fedyk R., Kotowicz P. N., 2006 Zamczysko. Średniowieczne grodzisko w Sanoku-Białej Górze. Część I. Zabytki metalowe i kamienne, Sanok.
 • Firlet E. (ed.), 2006 Kraków w chrześcijańskiej Europie X – XIII w. Katalog wystawy, Kraków.
 • Ginalski J., Kotowicz P. N., 2004 Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 25, pp. 187 – 258.
 • Hachulska-Ledwos R., 1971 Wczesnośredniowieczna osada w Nowej Hucie-Mogile, Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 3, pp. 1– 209.
 • Javorský F., 1997 Výskum na akropole hradiska I pri Smižanoch, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1995, pp. 101–102.
 • Jaworski K., 1998 Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznego grodziska w Gilowie w świetle najnowszych badań, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 40, pp. 463 – 474.
 • Kotowicz P., 2002 Żelazne grzywny grotopodobne z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodna” w Trepczy, pow. Sanok, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 23, pp. 221– 226.
 • Kozłowski L., 1911 Sprawozdanie tymczasowe z poszukiwań archeologiczno-prehistorycznych w dorzeczu Dłubni, Przemszy i Szreniawy, Światowit, 9, pp. 79 – 86.
 • Leńczyk G., 1983 Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski, (ed. S. Kołodziejski), Kraków, pp. 17 – 18.
 • Marek O., Kostelníková M., 1998 Die Spinnwirtel aus Mikulčice, (in:) L. Poláček (ed.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, 3, Brno, pp. 171– 326.
 • Mianowska I., 2002 Frühmittelalterliche Siedlung von Ulucz, Kr. Brzozów, (in:) M. Parczewski (ed.), Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet, 1, Moravia Magna. Seria Polona, I, Kraków, pp. 61–115.
 • Poleski J., 2004 Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków.
 • Radwańska T., 1971 Damice, pow. Miechów, Informator Archeologiczny. Badania 1970 r., pp. 163 – 164.
 • Toločko P.P., 1996 Cerkva Bogorodicy Desatinna v Kievi, Kiev.
 • Wachowski K., 1997 Północny zasięg ekspansji Wielkich Moraw w świetle badań archeologicznych, (in:) K. Wachowski (ed.), Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska, Wrocław, pp. 21 – 23.
 • Zábojnik J., 1991 Seriation von Gürtelbeschlaggarnituren aus dem Gebiet der Slowakei und Öster-reichs (Beitrag zur Chronologie der Zeit des awarischen Kaganats), (in:) Z. Čilinská (ed.), K problematike osídlenia stredodunajskej oblasti vo včasnem stredoveku, Nitra, pp. 219 – 321.
 • Żaki A., 1974 Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26adb28a-c5f9-4698-a9f9-529e6986efd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.