PL EN


2015 | 2 (6) | 28-39
Article title

Charakterystyka niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce z uwzględnieniem czasu pozostawania bez zatrudnienia

Content
Title variants
EN
Characteristics of unused labor resources in Poland, taking into account the time spent without employment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The research has two defined objectives. First of them was to identify changes on the labour market with special attention paid to the unused labour resources. The following aim was to investigate the influence of endogenous variables (both quantitative and qualitative) to the period of being unemployed as well as building the proper econometric model. The paper has been divided into two parts. In the first part the basic definitions concerning the labour market were presented. The identification of crucial problems and characteristics of changes on this market in the period 2010-2014 were conducted. The next part identified variables influencing the period of being unemployed. To reach the aim the authors used the Cox model of proportional hazards which enables the analysis of a duration of analysed factor without any need of defining the function of basic hazard. The main results of research show that the most often reason of skipping the job search regarding people of mid-age are diseases and disabilities as well as family duties. The econometric model made the identification of characteristics influencing the duration of unemplotment period. It was defined that the internet-based job search and gaining new competences shortened the time of searching for a job.
Contributors
References
 • Cox D.R., 1972, Regression models and life tables (with discussion), Series B, vol. 34, no. 2, s. 187-220.
 • Czarnik Sz., Turek K. 2014 Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków, na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Edukacja a rynek pracy, t. II, PARP, Warszawa, s. 60.
 • Czekaj J., Owsiak S., 1992, Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Deszyńska A., 2011, Model hazardów proporcjonalnych Coxa, „Matematyka Stosowana”, t. 13/54, s. 1-32.
 • Gazon J., 2008, Ani bezrobocie, ani opieka zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • GUS, 2011, Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy na (podstawie BAEL), materiał na konferencję prasową, 22 grudnia 2011, s. 2.
 • Harańczyk G., 2011, Modelowanie czasu trwania – model proporcjonalnego hazardu Coxa, StatSoft Polska, s. 69-80, www.statsoft.pl/czytelnia.html.
 • Kotlorz D. (red.), 2009, Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 6, 24, 55.
 • Kotlorz D. (red.), 2007, Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 13-15.
 • Kotowska I. E. (red.), 2014, Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa, s. 81, 70, 197.
 • Landmesser J., 2013, Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Lewandowski P., Magda I. (red.), 2014, Zatrudnienie w Polsce w 2013. Praca w dobie przemian strukturalnych, s. 9, 29.
 • Męcina J., 2013, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Zieliński M., 2012, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26b1e3fe-09b3-4cb3-9157-5a10f357efd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.