PL EN


Journal
2014 | 4(61/2) | 355-380
Article title

Obraz Boga w Pierwszej Księdze Machabejskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Image of God in the First Book of Maccabees
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The First Book of Maccabees – although belongs to the historical books of the Old Testament – also has an important theological value. The issue ofthe image of God, outlined in this article, is one out of the many theological themes presented in that work. This image – as it is clear from the analysis of the text of 1 Macc – was presented by the biblical author in the context of historical events which constituted, for the hagiographer, ​​the space of God’s activity, through which God let Himself known. The featured image of God is undoubtedly an expression of faith of the hagiographer and of the community to which he belonged. This is evidenced by terms referring to God (Heaven, He, You etc.), which very strongly emphasize His transcendence. As it is clear from the analysis of texts, the biblical author explicitly referred to the entire theological tradition of the Old Testament and therefore presented God, who helped Israel in the whole history, also in Hellenistic times as punishing for unrighteousness, listening to prayers, supporting and saving His people from its enemies, as well as taking vengeance on them.
Contributors
 • JP II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, ksgmbaran@kul.pl
References
 • F.M. Abel, Les livres des Maccabées (Études Biblique), Paris: J. Gabalda, 1949
 • M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa: PWN, 1985
 • G.M. Baran, „Boże moce” w obronie narodu żydowskiego w świetle Ksiąg Machabejskich, StEł 15(2013)
 • G.M. Baran, Przesłanie ostatnich słów Matatiasza (1Mch 2,49b-68), STV 51(2013)
 • J.R. Barlett, 1 Maccabees, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998
 • J.R. Bartlett, The First and Second Books of the Maccabees (The Cambridge Bible Commentary on the New English Bible), Cambridge: University Press, 1973
 • J.C. Dancy, A Commentary on I Maccabees (Blackwell’s Theological Texts), Oxford-Basil: Blackwell, 1954
 • S. von Dobbeler, Die Bücher 1/2 Makkabäer (Neuer Stuttgarter Kommentar: Altes Testament 11), Stuttgart: Katolisches Biblwerk, 1997
 • R. Doran, The First Book of Maccabees, w: The New Interpreter’s Bible. Vol. 4. 1 & 2 Maccabees; Introduction to Hebrew Poetry; Job; Psalms, ed. L.E. Keck etc., Nashville: Abingdon Press, 1996
 • A. Eckmann, Znaczenie imienia Bożego w Psałterzu, w: Obraz Boga w Psałterzu (Studia teologiczne 3), Lublin: RW KUL, 1982
 • Grecko-łacińsko-polska Synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej (PSB), przekł. i oprac. S. Gądecki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2002
 • J.A. Goldstein, I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 41), Garden City-New York: Doubleday, 1976
 • F. Gryglewicz, Księgi Machabejskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚST VI/4), Poznań: Pallottinium, 1961
 • S. Grzybek, Świątynia znakiem obecności Bożej, RBL 35(1982), nr 4
 • S. Hałas, Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich odpowiedniki (UPJP II, Wydział Teologii, Studia 18), Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II, 2011
 • J. Homerski, Pierwsza i Druga Księga Machabejska. Wstęp, przekład i komentarz, Lublin: RW KUL, 2001
 • G. Howard, The Tetragram and the New Testament, JBL 96(1977)
 • L.W. Hurtado, The Origin of the „Nomina Sacra”: A Proposal, JBL 117(1998)
 • D. Iwański, Mieszkanie Boga w niebie według „Księgi Czuwających” (1 Henoch 14,8-23), CT 79(2009)
 • L. Koehler, W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament.
 • Vol.4, Engl. ed. M.E.J. Richardson, Leiden-New York-Köln: E.J. Brill, 1994-2000
 • R. Krawczyk, Transcendencja jako przymiot Boga, CT 56(1986), nr 3
 • J. Kudasiewicz, Biblia Księgą zbawienia, w: Biblia o odkupieniu, red. R. Rubinkiewicz, Lublin: RW KUL, 2000
 • E.G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, Greek-English Lexicon. With a revised supplement, Oxford: Clarendon Press, 1996
 • J. Lourenço, Sens zakazu wzywania imienia Boga w dawnym Judaizmie, tł. L. Balter, ComP 14(1994), nr 1(79)
 • B.W. Matysiak, Niebo w hebrajskim obrazie świata, STV 38(2000)
 • N.J. McEleney, Pierwsza i Druga Księga Machabejska, w: Katolicki Komentarz Biblijny (PSB), red. wyd. oryg. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2004
 • J. Nawrot, Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1Mch 1,1-2,26 (Studia i materiały 151), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologii, 2012
 • A. Paciorek, Elementy składniowe biblijnego języka greckiego (Studia biblica 2), Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum”, 2001
 • J.W.L. Rosłon, Gramatyka języka greckiego, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1990
 • G. Rouiller, Życie w Jego Imieniu, tł. F. Mickiewicz, ComP 14 (1994)
 • R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu. Tom I i II, przeł. T. Brzegowy, Poznań: Pallottinum, 2004
 • T.M. Willis, Odkupienie, tł. P. Pachciarek, w: Słownik Wiedzy Biblijnej (PSB [5]), red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1996
 • M. Wojciechowski, Wpływy greckie w Biblii, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012
 • E. Zawiszewski, Księgi Machabejskie, w: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań: Pallottinum, 1990
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26b9b86a-aa03-4529-ab6c-851bcbdc9c7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.