PL EN


2016 (R. XV) | 4(62) | 9-25
Article title

Optymizm i pesymizm – dwie orientacje życia indywidualnego i dwie strategie budowania świata społecznego

Authors
Content
Title variants
EN
Optimism and pessimism – two orientations of one’s life and two strategies for building of the social world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor prowadzi rozważania o uniwersalności orientacji optymistycznych i pesymistycznych w indywidualnych kolejach życia człowieka w różnych okresach historii i warunków. Przedstawia indywidualny wymiar optymizmu i pesymizmu w aspekcie psychologicznym i w zachowaniach praktycznych. Równie istotne są uwagi o kulturowych i cywilizacyjnych uwarunkowaniach optymistycznego postrzegania świata, jak również o jego humanistycznych i religijnych źródłach. Druga część artykułu to opis genezy postaw pesymistycznych, które wynikają z globalnych zagrożeń rozwoju
EN
The study contains initial reflections on the universality of optimistic and pessimistic individual orientations in human life in different periods of history and different conditions. Then I try to present the individual dimensions of optimism and pessimism in the aspect of psychological and practical behaviour. Equally important are the comments about conditioning of optimistic perception on the world through culture and civilization, with its humanistic and religious origins. The second part is dedicated to the description of the genesis of the pessimistic attitudes, rooted in the global threats, related to economic and ecological, ideologicalpolitical and individual nature of human personality.
Issue
Pages
9-25
Physical description
Dates
published
2016-10-01
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn
References
 • Błaszkiewicz J., (1999), Władza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Bruce S., (2006), Fundamentalizm, Wydawnictwo „Sic”, Warszawa.
 • Chateaubriand F.-R., (1816), Duch wiary chrześcijańskiej czyli Jey piękność i zalety, Wrocław.
 • Dewey J., (1963), Demokracja i wychowanie, „Książka i Wiedza”, Warszawa.
 • Dewey J., (1975), Sztuka jako doświadczenie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Doliński D., (2015), Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Eliot G., (1920), Daniel Deronda, „Central”, Warszawa.
 • Eliot G., (2008), Młyn nad Flossą, „Świat Książki”, Warszawa.
 • Gardner M. (red.), (1998), Wielkie eseje w nauce, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Heidegger M., (1994), Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Helwecjusz C.-A., (1976), O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowaniu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Holbach P., (1975), System przyrody czyli prawa świata fizycznego i moralnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Holbach P., (1979), Etokracja czyli Rząd oparty na moralności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Houellebecq M., (2015), Uległość, przeł. B. Geppert, Wydawnictwo AB, Warszawa.
 • James W., (1998), Pragmatyzm. Nowe imię paru starych stylów myślenia, Warszawa 1998.
 • Kierkegaard S., (1969), Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Klebaniuk J. (red.) (2007), Fenomen nierówności społecznych, Wydawnictwo „Eneteia”, Warszawa.
 • Klein N., (2014), No Logo, Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa.
 • La Mettrie J.O. de, (1925), Człowiek-maszyna, F. Hoesick, Warszawa.
 • La Mettrie J.O. de, Anti-Seneqvue ou discurs sur le bonheur, „Oeuvres Philosophiques”, Berlin 1748.
 • Leibniz G.W., (2001), Teodycea: o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • McGinnis A.L., (1993), Potęga optymizmu, Wydawnictwo „Exter”, Warszawa.
 • Michalski K. (red.) (1983), Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castelgandolfo, Edition du Dialogue, Paris.
 • Nietsche F., (1907), Narodziny tragedii, czyli Hellenizm i pesymizm, J. Mortkowicz, Warszawa.
 • Pascal B., (1989), Myśli, I, „Pax”, Warszawa.
 • Postman N., (2004), Technopol – tryumf techniki nad kulturą, Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa.
 • Sartre J.P., (1957–1958), Drogi wolności, t. 1–3, Warszawa.
 • Sartre J.P., (1959), Diabeł i Pan Bóg, „Dialog”, nr 9.
 • Sartre J.P., (1967), Więźniowie z Altony, „Dramaty”.
 • Sartre J.P., (2001), Problem bytu i nicości, De Agostini, Warszawa.
 • Schopenhauer A., (1994, 1995), Świat jako wola i przedstawienie, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Spencer H., (1886), System filozofii syntetycznej, „Głos”, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W., (1965), O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Żakowski J., (2005), Anty-TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Wydawnictwo „Sic”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26bd0940-7a58-439e-98bf-2132b98dbf8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.