PL EN


2013 | 8 | 72-82
Article title

Stan gospodarki i stosunek do rządu. Artefakty wynikające z modelu głosowania retrospektywnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę wyjaśnienia zachowań wyborczych w oparciu o tzw. funkcję głosowania/popularności (Vote/Popularity Function). Nawiązując do koncepcji głosowania retrospektywnego zbadano, w jaki sposób obiektywny, mierzony wskaźnikami makroekonomiczymi stan gospodarki przekłada się na notowania sondażowe rządu. Wyniki zostały poddane weryfikacji pod kątem występowania zależności pozornych. Pod uwagę wzięto dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące stopy bezrobocia, poziomu inflacji i tempa wzrostu PKB w latach 1998-2012 oraz dane surveyowe z reprezentatywnych dla ogółu dorosłych Polaków badań CBOS w analogicznym przedziale czasowym. Próba metodycznego wyjaśnienia zachodzących przwidłowości wykazała słabą wartość predykcyjną wskaźników makroekonomicznych i wysokie ryzyko wystąpienia artefaktów. Oznacza to, że zaprezentowany w artykule model regresji może prowadzić do nadużyć interpretacyujnych.
Year
Issue
8
Pages
72-82
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Bartels L.M. (2010), The Study of Electoral Behavior, (w:) J.E. Leighley (red.), The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior. Nowy York: Oxford University Press (dostęp elektroniczny: 11.12.2012).
 • Boguszewski R. (2005), Wartości i normy w życiu Polaków. Komunikat z badań CBOS nr BS/133/2005.
 • Boguszewski R. (2010), Co jest ważne, co można, a czego nie wolno - normy i wartości w życiu Polaków. Komunikat z badań CBOS nr BS/99/2010.
 • Boudon R. (1981), The Logic of Social Action. London: Routledge Kegan & Palu Ltd.
 • Cwalina W., Falkowski A. (2006), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Downs A. (1957), An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row.
 • Evans J.A.J. (2003), Voters & Voting: An Introduction. London: SAGE Publications Ltd.
 • Fiorina M.P. (1981), Retrospective Voting in American National Elections. New Heaven, CT: Yale University Press.
 • Fiorina M., Shepsle K. (1989), Is Negative Voting in Artifact? "American Journal of Political Science" 33, s. 423-439.
 • Goodhart C.A.E., Bhansali R.J. (1970), Political Economy, (w;) "Political Studies" 18(1), s. 43-106.
 • Hibbs D.A. (2006), Voting and the macroeconomy, (w:) B.R. Weingast, D. Wittman (red.), The Oxford Handbook of Political Economy. Oxford: Oxford University Press, s. 565-588.
 • Jasiewicz K. (1999), Portfel czy różaniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowań wyborczych, (w:) R. Markowski (red.), Wybory Parlementarne '97. System partyjny. Postawy polityczne. Zachowania wyborcze. Warszawa: ISP PAN, s. 149-168.
 • Kahneman D. (2011), Thinking fast and slow. New York: Farrar, Straus, Giroux.
 • Key V.O. (1966), The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Coting 1936-1969. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Kramer G.H. (1971), Short-term fluctuations in U.S. voting behaviour, 1896-1964, (w:) "American Political Science Review" 65(1), s. 131-143.
 • Lewis-Beck M.S., Jacoby W.G., Norpoth H., Weisberg H.F. (2008), The American Voter Revisited. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Lewis-Beck M.S., Stegmaier M. (2000), Economic determinants of electoral outcomes. "Annual Review of Political Science" 3, s. 183-219.
 • Lewis-Beck M.S., Stegmaier M. (2010), Modele głosowanie ekonomicznego, (w:) R.J. Dalton i H.-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne T.2., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-129.
 • Michalak T. (2005), Ekonomiczna teoria demokracji Anthony'ego Downsa, (w:) J.J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 69-86.
 • Mueller J.E. (1970), Presidential Popularity from Truman to Johnson, "American Political Science Review 64, s. 18-34.
 • Nannested P.M., Paldam M. (2002), The cost of ruling. A foundation stone for two theories. "Economic Working Papers" 1999-9.
 • Nannested P.M., Paldam M. (1994), The VP-function: A survey of the literature on vote popularity functions after 25 years, "Public Choice" 79, s. 213-245.
 • Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społęczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Notes
PL
Artykuł 6. z numeru 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26bf73ae-ac3b-4ac1-ac0b-f34cf1c37150
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.