PL EN


2015 | 2(25) | 241-260
Article title

Zabezpieczenie egzystencji (livelihoods) w dyskusji o bezpieczeństwie ekonomicznym regionów peryferyjnych1

Content
Title variants
EN
Livelihoods in the discussion about economic safety in peripheral regions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the discussion on the possibilities for emerging from a state of backwardness and underdevelopment that may be available to rural parts of developing countries, and in the search for a concept that might help reduce poverty levels in these same areas, reference is made to various strands of thought through which authors basically evoke one or other of the fundamental “schools” of development present in the subject literature for more than three decades now. Last two decades at least have brought a downward trend for the numbers working in agriculture in the world as a whole, the share of the overall workforce engaged in this kind of activity remains considerable in many developing countries. Agriculture continues to represent a basic source of income, thanks to which large groups of people in rural areas continue to have upkeep. And while today’s world has a globalized system of food production, there remain – and continue in a strong position – the two key systems of farm production, i.e. commercial (albeit of diff ering magnitudes and production profi les) and subsistence (thanks to which the populations living in underdeveloped, poor and marginalized rural areas continue to be able to maintain their lives, if “only just”). Th e concept of livelihood used in this study is very useful in helping us understand the process of the accumulation – and the accessing – of certain non-material features and material goods known in general as assets, which allow each household or each community to devise a strategy by which the basic existential needs are to be safeguarded. Th ese are also sought in the context of features of the surroundings in which communities operate. It is accepted that the environment defi ned in this way is variable and vulnerable to all kinds of change, be this institutional, political or environmental (Carney 1998).
PL
W geografi i rozwoju ważnym zagadnienie, które jest szeroko omawiane w literaturze są kwestie ubóstwa, zacofania i braku możliwości rozwoju na szczeblu lokalnym, w regionach trudnodostępnych, zamieszkanych przez ludność tubylczą. Oprócz czynników lokalizacyjnych przyczyn tej sytuacji szuka się w historii gospodarczej i politycznej regionów, a szczególnie w procesach politycznych odpowiedzialnych za redystrybucję ziemi rolnej od czasów kolonialnych. Reformy rolne realizowane w krajach andyjskich w latach 60. XX wieku nie zmieniły radykalnie tej sytuacji i w dalszym ciągu istnieją rzesze rolników gospodarujących na niewielkich poletkach (minifundios). Stąd też projekty rozwojowe kładą duży nacisk na promowanie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, także w krajach globalnego Południa Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie dla poprawy warunków życia ludności wiejski i zwiększenia jej aktywów (Kinsey 2002). Liczba osób, pracujących w rolnictwie, wykazuje wprawdzie w skali globalnej od co najmniej dwóch dekad wyraźną tendencję spadkową, jednak w dalszym ciągu w krajach rozwijających się ich udział w zatrudnieniu jest znaczny. Rolnictwo w dalszym ciągu stanowi podstawowe źródło utrzymania znacznych grup ludności regionów wiejskich. We współczesnym, zglobalizowanym systemie produkcji żywności utrzymują się i nie schodzą ze swoich silnych pozycji dwa najważniejsze systemy produkcji rolnej: gospodarstwa towarowe (różnej wielkości i o różnym profi lu produkcji) oraz gospodarstwa subsystencyjne, dzięki którym utrzymuje się ludność wiejska obszarów nierozwiniętych, ubogich, zmarginalizowanych.
Year
Issue
Pages
241-260
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bebbington A. (1999). Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty. World Development,Vol. 27, No. 12, pp. 2021–2044.
 • Berdegué, J.A., Biénabe, E., and Peppelenbos, L. (2008). Innovative Practicein Connecting Small-scale Producers with Dynamic Marketswww.regoverningmarkets.org
 • Carney, D. (ed.). (1998). Sustainable Rural Livelihoods: What contributioncan we make? London: Department for International Development.
 • Chambers, R. iConway, G.R. (1992). Sustainable Rural Livelihoods: PracticalConcepts for the 21st Century, Discussion Paper 296. Brighton,UK: Institute of Development Studies
 • Córdova-Aguilar H. Czerny M. (2014). Development in Marginal Areas:Vulnerabilty in rural development as exemplifi ed by the district Frías,Northwestern Peru. Journal of Latin American Geography
 • Córdova-Aguilar H. (2013). Nuevo Plan de Desarrollo Local Concertado delDistrito de Frías, Provincia de Ayabaca, Piura, 2013–2025. Lima, MunicipalidadDistrital de Frías, Sociedad Geográfi ca de Lima, CIGA-PUCP.
 • Czerny M. (2008). “Estudios territoriales: nuevos enfoques relacionados con los conceptos de vulnerabilidad y de la aseguración de la existenciade la sociedad” (livelihood). 2008. In: El Desarrollo Hoy enAmérica Latina. El Colegio de Tlaxcala, México, pp. 145–158.
 • DFID. (1999). Sustainable Livelihoods and Poverty Elimination. London:Department for International Development.
 • Echeverria R., Ribero M. (200). Nueva Ruralidad. Visión del Territorio enAmérica Latina y el Caribe. San José, IICA.
 • Ellis, F. (2000). Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries.Oxford: Oxford University Press.
 • Gómez-Demetrio W., Sánchez-Vera E., Espinoza-Ortega A., Herrera-
 • Tapia F. (2013). El papel de los activos productivos en modos de vidarurales. La obtención de indicadores. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, UAEM, vol. 20, núm. 62, pp. 71–105.
 • Programa de Apoyo a los Modos de Vida. Resumen del Programa. (2004).ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURAY LA ALIMENTACIÓN. Programa de Apoyo a los Modosde Vida (LSP). Un Programa interdepartamental para incrementar elapoyo hacia el mejoramiento de los modos de vida de la poblaciónrural pobre.
 • Kinsey B. H. (2002). Survival or Growth? Temporal Dimensions of RuralLivelihoods in Risky Environments. Journal of Southern African Studies,Vol. 28, No. 3, Special Issue: Changing Livelihoods, pp. 615–629.
 • Mora-Delgado J. (2007). Sociedades campesinas, agricultura y desarrollorural. Revista Luna Azul, No. 24, pp. 1–7.
 • Schneider, S. and Peyré, I.G. (2006). Territorio y enfoque territorial: Delas referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesossociales rurales. In: Manzanal, Neiman, G., Lattuada, M. (Eds.),Desarrollo rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio. Ciccus,Buenos Aires, pp. 7–102.
 • Skoczek M. (ed.). (2013). Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. PrzypadekRegionu Mazahua. Warszawa, WGSR, Uniwersytet Warszawski.
 • Stewart Carloni A. (2006). Guía rápida para misiones. Analizar las instituciones locales y los medios de vida. FAO. Roma. http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s00.htm#Contents, 14.02.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26c1eb54-82bc-472d-bd0f-1736a120c17c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.