PL EN


2012 | 61 | 4 | 99-121
Article title

Use of the “Principal-Agent” model in the process of investigating and analyzing representative democracatic systems

Content
Title variants
PL
Możliwości i skutki zastosowania modelu “Principal-agent” w badaniu i analizowaniu systemu reprezentatywnej demokracji
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the basic elements of the “Principal-Agent” model. Some of the reasons for applying this economic model to the process of investigating and analyzing contemporary systems of representative democracies are given. The main point of the analysis is the problem of cognitive/ informational asymmetry among the Principal-Agent relation. Thompson’s strategies for diminishing the consequences of this asymmetry are scrutinized. From this point of view the currently growing demand for accountability and transparency of governments’ actions is discussed in the article. Four possible ways of holding central and local governments accountable are proposed and analyzed. The author’s own proposal is to use three criteria – effectiveness, scope, and civic status – to describe and deliberate on the various forms for holding government accountable. The criteria and the perspective offered by the “Principal-Agent” model are also used in order to describe and analyze the activities of watchdog NGOs. Finally, some proposals are suggested for implementing the “Principal-Agent” model into research practice (both methodologically and thematically).
PL
Artykuł przedstawia podstawy modelu “Principal-agent”. Sugeruje się niektóre przyczyny zastosowania tego ekonomicznego modelu do badania i analizowania współczesnych systemów reprezentatywnej demokracji. Głównym elementem analizy jest problem poznawczej / informacyjnej asymetrii w relacji „Principal-agent”. Omawia się strategię Thompsona zmierzającą do zmniejszenia skutków tej asymetrii. Dyskutuje się rosnące żądanie rozliczenia i przejrzystości działania rządu. Proponuje się 4 możliwe sposoby rozliczenia centralnego i lokalnego rządu, stosując 3 kryteria opisu (efektywność, zakres, status obywatelski). Kryteria i perspektywa oferowana przez model “Principal-agent” jest użyta do opisu i analizy działalności NGO jako “watch dog’a”. Proponuje się kilka sposobów zastosowania modelu PA w praktyce badawczej, zarówno pod względem metody, jak też merytorycznym.
Year
Volume
61
Issue
4
Pages
99-121
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Alvarez M., Hall T. [2006], Controlling Democracy: The Principal-Agent problems in Election Administration, “The Policy Studies Journal” 4.
 • Baczko A., Ogrocka A. [2008], Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007, Warsaw: Klon/Jawor Association.
 • Baum J. [2005] Designing Accountability in Governance: Bureaucratic Transparency and Public Participation in New Democracies – paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, Mar 05, 2005.
 • Blagescu M., Lloyd R. [2006], 2006 Global Accountability Report. Holding Power to Account, London: One World Trust.
 • Bożyk S. [2000], Opozycja parlamentarna a realizacja funkcji kontrolnej przez Sejm RP, (in:) E. Zwierzchowski (edit.), Opozycja parlamentarna, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Brorsen P. [2008], Accountability builds legitimate government – paper accessible on: http://www.capacity.org/capacity/opencms/en/topics/accountability/accountability-builds-legitimate-government.html [accessed 3.11.2012].
 • Burean T. [2007], Political Accountability and Representation. A Conceptual Overview, (in:) J. Niżnik, N. Ryabinska (edit.), Political Accountability: Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions, Warsaw: IFiS PAN.
 • Długosz D. [1997], Kwadratura koła państwa dobrobytu, „Polityka Społeczna” 10.
 • Dunkerley D., Fudge S. [2004], The Role of Civil Society in European Integration. A Framework for Analysis, “European Societies” 6.
 • Fearon J. [1999], Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance, (in:) A. Przeworski, S. Stokes, B. Manin (edit.), Democracy, Accountability and Representation, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gailmard S. [2002], Multiple Principals and Outside Information in Bureaucratic Policy Making, Harris School of Public Policy Studies, University of Chicago. “Working Papers” 0213.
 • Grosse T.G. [2008], Hybrydowy ustrój Unii Europejskiej. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, „Analizy Natolińskie” 3.
 • Iszkowski K. [2007], Towards Re-Conceptualization of Accountability? Some Arguments Against the “Principal-Agent” Model and in Favour of the Descriptive Approach, (in:) J. Niżnik, N. Ryabinska (edit.), Political Accountability: Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions, Warsaw: IFiS PAN.
 • Jastrzębiec-Pyszyński M. [2005], Konwent w sprawie Przyszłości Europy – geneza, dynamika, znaczenie – doctoral thesis accessible on: http://www.v4ce.net/members/jastrzebiec/documents/pracadokmaczka.pdf [accessed on 3.11.2012].
 • Kamiński A. [2006], Ustrój państwa, polityka a obecny układ rządzący, (in:). P. Kosiewski (edit.), Jaka Polska? Czyja Polska? Warsaw: Stefan Batory Foundation.
 • Kiser E., Drass K., Brustein W. [1995], Ruler Autonomy and War in Early Modern Western Europe, “International Studies Quarterly” 39.
 • Klimczak M. [2006], Some Applications of Principal Agent Model, (in:) D. Kopycińska (edit.), Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-making Entities, Economics & Competition Policy, Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kovach H., Neligan C., Burall S. [2003], Power without accountability? London: One World Trust.
 • Krzyszkowski J. [1997], Dylematy polityki społecznej i pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, „Polityka Społeczna” 1.
 • Kuehnelt-Leddihn E. [2008], Demokracja – opium dla ludu? Łódź-Wrocław: Thesaurus.
 • Lane J.E., Ersson S. [2007], Party System Instability in Europe: Persistent Differences in Volatility between West and East? “Democratization” 14.
 • Lijphart A. [1995], Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych, (in:) J. Szczupaczyński (edit.), Władza i społeczeństwo. Wybór i opracowanie, Warsaw: Scholar, volume 1.
 • Lijphart A. [2005a], Konsensusowy model demokracji, (in:) P. Śpiewak (edit.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Warsaw: Aletheia.
 • Lijphart A. [2005b], Westminsterski model demokracji, (in:) P. Śpiewak (edit.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Warsaw: Aletheia.
 • Lloyd R., Oatham J., Hammer M. [2007], 2007 Global Accountability Report. London: One World Trust.
 • Lloyd R., Warren S., Hammer M. [2008], 2008 Global Accountability Report. London: One World Trust.
 • Lupia A., Matsusaka J. [2004], Direct Democracy: New Approaches to Old Questions, “Annual Review of Political Sciences” 7.
 • Lupia A., Mccubbins M. [2000], When is Delegation Abdication? How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed, “European Journal of Political Research” 3.
 • Mandrysz W. [ 2007], Relacje pomiędzy badanymi organizacjami a władzą publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, (in:) K. Wódz (edit.), Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Markowski R. [2007], Political Accountability and Representation: Theoretical Assumptions vs. Empirical Measurement, (in:) J. Niżnik, N. Ryabinska (edit.), Political Accountability: Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions, Warsaw: IFiS PAN.
 • McCue C., Prier E. [2008], Using Agency Theory to Model Cooperative Public Purchasing, “Journal of Public Procurement” 8.
 • Sartori G. [1998], Teoria demokracji, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schmitter P., Karl T.L. [1995], Czym jest demokracja... i czym nie jest, (in:) J. Szczupaczyński (edit.), Władza i społeczeństwo. Wybór i opracowanie, Warsaw: Scholar, volume 1.
 • Stempień J.R. [2009], Dialog obywatelski w Polsce jako przykład działań pozornych, „Przegląd Socjologiczny” 58.
 • Stempień J.R. [2012], Obywatelski monitoring władzy państwowej i samorządowej w działalności wybranych organizacji pozarządowych – doctoral thesis prepared and accessible at University of Lodz.
 • Stempień J.R. [in-print], Media masowe i instytucje kontroli państwowej jako watchdogi – misja i ograniczenia – paper approved by editor of „Media-Kultura-Społeczeństwo”.
 • Waterman R., Meier K. [1998], Principal-Agent Models: An Expansion? “Journal of Public Administration Research and Theory” 2.
 • Wellisz S. [1997], Gdy brakuje pełnej informacji, „Wiedza i Życie” 2.
 • Wiatr J. [2002], Socjologia polityki, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wojciechowska-Nowak A. [2008], Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowingu, Warsaw: Stefan Batory Foundation.
 • www.cmi.no
 • Acknowledgements
 • The author would like to thank kindly the anonymous reviewer for his/her valuable comments that allowed to improve thesis of the article.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26c66bba-d8a4-466c-aaf3-50d71d14c06d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.