PL EN


2006 | 9 | 1 | 83-93
Article title

Nowe zgromadzenia agoralne jako zbiorowe reakcje ludzi na świecie na wiadomość o śmierci Papieża Jana Pawła II

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
New agoral gathering as a collective reaction of people in the world to the message of death of Pope John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zmierza do interpretacji zachowań kolektywnych ludzi, które miały miejsce paralelnie w tym samym czasie na świecie jako reakcja na wiadomość o śmierci Jana Pawła II. Koncepcja zgromadzenia agoralnego (Biela, Tabacyk, 1987; Biela, 1989; Prężyna, 1996) została wybrana do wyjaśnienia fenomenu psychologicznego, który nie był jeszcze nigdy przedtem opisany w literaturze przedmiotu. Jednakże analizowane zjawisko wymagało zdefiniowania nowej kategorii zgromadzenia agoralnego jako światowego zgromadzenia agoralnego, kiedy śmierć charyzmatycznego przywódcy wzmocniła uniwersalne wartości oraz idee zakotwiczone w pamięci zbiorowej społeczności lokalnych na świecie. Światowe zgromadzenie wskazało na mundialną transcendencję wartości, idei, oczekiwań i doświadczanego dobra między uczestnikami żałoby po śmierci Jana Pawła II.
EN
The paper aims to interpret the collective behaviour of people which occurred simultaneously around the world as a reaction to the death of Pope John Paul II. Such a phenomenon has never been described in psychological literature before and the concept of agoral gathering (Biela, Tobacyk, 1987; Biela 1989; Prężyna, 1996) has been chosen to account for it. However, due to its novel features, the analysed phenomenon necessitated introduction of a new category of agoral gathering, namely mundial agoral gathering. This took place when the death of the charismatic leader strengthened universal values and ideas which were anchored in the structure of symbols stored in the collective memory of local communities around the world. The mundial agoral gathering made evident that mundial-inter-self-transcendence of values, ideas, expectations and goods occurred among participants of the mourning after Pope John Paul II.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
83-93
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
author
  • Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26c8cafd-6862-452c-819e-6efc59253519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.