PL EN


2013 | 40 | 7(472) | 25-29
Article title

Dlaczego rodzicom zależy na wykształceniu dzieci?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Why do parents care about education of their children?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Educational aspirations of our society are very high. One of the factors explaining this phenomenon are high parental aspirations for their children’s education. This paper presents the results of other authors and own research to illustrate this effect. An attempt to clarify refers to the relationship between parents' educational aspirations for their children’s and their expectations for children's success in life.
PL
Aspiracje edukacyjne naszego społeczeństwa są bardzo wysokie. Jednym z czynników wyjaśniających to zjawisko są wysokie aspiracje rodziców w stosunku do własnych dzieci. Artykuł przedstawia wyniki badań innych autorów oraz badania własne ilustrujące to zjawisko. Próba jego wyjaśnienia nawiązuje do relacji pomiędzy aspiracjami edukacyjnymi rodziców a oczekiwaniami dotyczącymi sukcesu życiowego dzieci.
Year
Volume
40
Issue
Pages
25-29
Physical description
Contributors
  • Instytut Badań Edukacyjnych, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
author
  • Instytut Badań Edukacyjnych
References
  • CBOS (2009), Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, Komunikat z badań, Warszawa.
  • Czapiński J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne" nr 4.
  • Czapiński J., Panek T. red., (2009), Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  • Czapiński J., Panek T. red., (2011), Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  • Domański H. (2010), Podstawowe tendencje w stratyfikacji społecznej: Polska 1982-2008, w: Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady pod red. P. Glińskiego, I. Sadowskiego i A. Zawistowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN i Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa.
  • OECD (2012), Grade expectations: How marks and education policies shape students" ambitions, PISA, OEDC Publishing.
  • Sawiński Z. (2008), Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia, w: Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce pod. red. H. Domańskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  • Spera C., Wentzel K.C., Matto H.C. (2009), Parental aspirations for their children's educational attainment: Relations to ethnicity, parental education, children's academic performance, and parental perceptions of school, "Journal of Youth and Adolescence", Vol. 38, s. 1140-1152.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26cf29ca-9218-48c7-b784-9efe86f8b41a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.