PL EN


2006 | 3 | 85-114 (15)
Article title

Z TRADYCJI POLSKIEJ NAUKI O POLITYCE (CZĘŚĆ 2). JÓZEF MILEWSKI (1859–1916)

Content
Title variants
EN
OF THE TRADITION OF POLISH POLITICAL SCIENCE (PART 2). JÓZEF MILEWSKI (1859–1916)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
3
Pages
85-114 (15)
Physical description
Contributors
 • Zakład Idei i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bacon F., 1955, Novum organum, Warszawa.
 • Bankowicz B., Dudek A., Majchrowski J., 1996, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. I, UJ, Kraków.
 • Bielicko Z., Ludwik Gumplowicz, „Biblioteka Warszawska”, t. III, z. 3, wrzesień 1909.
 • Bobrzyński M., 1957, Z moich pamiętników, Wrocław.
 • Buszko J., 1963, Społeczno-polityczne oblicze Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomii galicyjskiej (1869–1914), Kraków.
 • Chłędowski K., 1958, Pamiętniki, t. II, Wyd. Literackie, Kraków.
 • Chłędowski K., 1957, Pamiętniki, wyd. 2, Kraków.
 • Daszyński I., 1959, Pamiętnik, t. I, Warszawa.
 • Encyklopedia Powszechna, t. XVIII, Warszawa 1864.
 • Estreicher S., 1928, Istota konserwatyzmu [w:] Konserwatyzm, Kraków.
 • Estreicher S., 1931, Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku, Kraków.
 • „Gazeta Narodowa”, Lwów, 25 stycznia 1912 r.
 • Głąbiński S., 1912, Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, II 1898/99–1909/10 dr Wiktor Hahn, Lwów.
 • Halban A., 1910, Józefa Milewskiego „Zagadnienie narodowej polityki”, „Przegląd Polski”, R. 44, z. VIII, luty 1910; z. IX, marzec.
 • Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, 1912, II 1898/99–1909/10 dr Wiktor Hahn, Lwów.
 • M. D. J., 1899, Twarda dola. Współczesny dramat społeczny w 4 aktach, Kraków,
 • W Drukarni C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Milewski J., Cele polityki agrarnej. Odczyt wygłoszony na pierwszym katolickim kursie socjalnym w Krakowie dnia 2 lipca 1897 r.
 • Milewski J., O kwestii socjalnej. Mowa na wiecu katolickim we Lwowie 7 lipca 1896, Kraków.
 • Milewski J., O kwestii socjalnej. Wykład publiczny miany w Krakowie dnia 12 marca 1890 r., Kraków.
 • Milewski J., 1907, Uwagi nad znaczeniem i zadaniem wymowy politycznej, Kraków, Drukarnia „Czasu”.
 • Milewski J., 1912, Wykład o kulturze politycznej, Lwów.
 • Milewski J., 1904, Zadania narodowej oświaty. Wykład na uroczystym otwarciu Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich w Krakowie dnia 1 grudnia 1903 r., Kraków.
 • Milewski J., 1909, Zagadnienie narodowej polityki, Lwów.
 • Milewski J., 1901, Zdobycze i iluzje postępu w XIX wieku, Kraków.
 • Milewski J., Czerkawski W., 1905, Polityka ekonomiczna, t. I, Kraków.
 • Naród, Państwo, Władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, Kraków 1996.
 • Nekrologia. Śp. prof. Józef Milewski, „Czas”, nr 62, 4 lutego 1916 r.
 • Oestereichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Wien 1973.
 • „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” (RAU) 1894/95, Kraków 1895.
 • „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” (RAU) 1895/96, Kraków 1896.
 • Starzyński S., 1900, Udział Rektorów lub reprezentantów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego w Sejmikach porozbiorowych, Lwów.
 • Tyrowicz M., Polski słownik biograficzny.
 • Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, 1911, Serya I, t. XLVII, Warszawa.
 • Zagadnienia polityki narodowej, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 45, 6 listopada 1909 r.
 • Zagadnienie narodowej polityki, Lwów 1909.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26cf9eac-91e6-436e-9290-b0071257404a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.