PL EN


2009 | 9 | 91-105
Article title

Badania nad Odrodzeniem w krakowskim środowisku naukowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
9
Pages
91-105
Physical description
Dates
cover
2009
Contributors
 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.
 • J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1984.
 • J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967.
 • Cracovia literarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (w Krakowie 10–13 października 1984 r.), Wrocław–Kraków–Warszawa 1991.
 • Historia nauki polskiej, t. 1: B. Suchodolski, wstęp i redakcja; P. Czartoryski, Średniowiecze; P. Rybicki, Odrodzenie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Jan Kochanowski. 1584–1984. Epoka–Twórczość–Recepcja, pod red. J. Pelca, P. Buchwald-Pelcowej i B. Otwinowskiej, t. 1–2, Lublin 1989.
 • Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450. rocznicę urodzin poety 1530–1980, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1984.
 • Jan Kochanowski i kultura odrodzenia, pod red. Z. Libery i M. Żurowskiego, Warszawa 1989.
 • Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), Kraków 15–17 lutego 1991, Kraków 1993.
 • Łukasz Górnicki i jego czasy, pod red. B. Noworolskiej i W. Steca, Warszawa–Białystok 1993.
 • Matiejus Kazimiras Sarbievius. Lietuvos, Lenkijos, Europos Kulturoje. Tartauptines mokslines konferencijos, skirtos poeto 400-uju gimino metiniu jubiliejui, mdziaga. Vilnius 1995, spalio 19–21. Lietuviu Literaturos ir Tautosakos Institutas, Vilnius 1998.
 • Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ. Praca zbiorowa pod. red. J. Bolewskiego SJ, J. Z. Lichańskiego i P. Urbańskiego, Warszawa 1995.
 • Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego, Tarnów 1999. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego Instytutu Kultury Religijnej, Kraków 1996.
 • L. Szczucki, Henryk Barycz jako badacz renesansu i reformacji, [w:] Henryk Barycz 1901–1994. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 22 czerwca 2001 r., Kraków 2004.
 • T. Ulewicz, Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psychiki polskiego Renesansu, Kraków 1948.
 • T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w., Kraków 1950.
 • T. Ulewicz, W staropolszczyźnie dzieją się rzeczy ważne (dorobek badawczy pokolenia), „Ruch Literacki” 1966, z. 4 (37), s. 13.
 • T. Ulewicz, Wśród impresorów krakowskich doby Renesansu, Kraków 1997.
 • T. Ulewicz, Iter romano-italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i Renesansie, Kraków 1999.
 • W kręgu „Gofreda” i „Orlanda”. Księga pamiątkowa sesji naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 4–6 kwietnia 1967 r.), Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26cfef01-fd58-465d-8b74-48e35872366a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.