PL EN


2017 | 17 | 1 | 1-8
Article title

The nobility of spirit – Homo Creator Nobilis. Towards the anthropology of the knightly way

Content
Title variants
PL
Arystokracja ducha - Homo Creator Nobilis. W kierunku antropologii rycerskiej drogi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background and Aim. To create a theoretical framework to analyse individual cases using Florian Znaniecki’s philosophy of culture, the concept of radical humanism and the anthropology of the warrior’s way. The aim of the study is to describe patterns and attempt to identify common features which are characteristic of people recognised as Homo Creator Nobilis or awarded The Order of Knighthood Homo Creator Nobilis. Method. A broad discourse analysis is used, including both literature and popular texts, as well as a long-term participant observation method. This study uses a theoretical perspective based on the sociology and anthropology of martial arts. The accepted terminology developed from this concept is used. It is analysing of typical case studies (according Znaniecki) of martial artists and their way of life, and of noble knights – aristocrats of spirit. Results. The study presents 20 historical figures and 9 people awarded The Order of Knighthood Homo Creator Nobilis. These are great Poles, people of science, and masters of martial arts. The Taoist “way and virtue” is realised throughout the long-standing practice of karate, and other martial arts ways as well as in the noble discovery of the truth by scientists. Conclusion. All the characters described here are motivated by a love of freedom and truth, patriotism, and whose lives are lead according to the moral principles stemming from Christianity.
PL
Perspektywa i problem. Ramy teoretyczne dla omówienia analizy poszczególnych przypadków współtworzą: filozofia kultury Znanieckiego, koncepcja humanizmu radykalnego i antropologia drogi wojownika. Przedmiotem opracowania są opis wzorca i próba określenia cech wspólnych, charakteryzujących osoby uznane za Homo Creator Nobilis lub nagrodzone Orderem Rycerskim Homo Creator Nobilis. Metoda. Zastosowano analizę szerokiego dyskursu, uwzględniając zarówno literaturę przedmiotu, jak i teksty popularyzatorskie, a także długoletnią obserwację uczestniczącą. Niniejsze stadium wykorzystuje perspektywę teoretyczną socjologii i antropologii sztuk walki. Użyta terminologia jest rozwinięciem wskazanych koncepcji. Analizowane są typowe przypadki (według zaproponowanej przez Znanieckiego metodologii) artystów sztuk walki i ich dróg życia, i szlachetnych wojowników prawdy – arystokratów ducha. Wyniki. Ukazano 20 postaci historycznych oraz 9 osób nagrodzonych Orderem Rycerskim Homo Creator Nobilis. Są to wielcy Polacy i nie tylko, ludzie nauki i mistrzowie sztuk walki. Taoistyczna „droga i cnota” realizowana jest w długoletniej praktyce karate i w drogach innych sztuk walki. Ale także w szlachetnym odkrywaniu prawdy przez ludzi nauki. Wnioski. Wszystkich wymienionych tu bohaterów cechuje umiłowanie wolności i prawdy, patriotyzm, oraz życie według zasad moralnych wynikających z chrześcijaństwa.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
1-8
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26d0c59a-5c7e-4b52-889b-1e13c7d23bbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.