PL EN


2013 | 1(80) | 7-12
Article title

Doskonalenie i samokształcenie zawodowe kadr w zakładach pracy w Polsce (wybrane zagadnienia)

Content
Title variants
EN
Professional development and self-learning of staff in the workplace in Poland (selected issues)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article considers education, vocational training and development of staff in large corporations, and governmental administration offices. Educational activities, intern-ships, counselling, seminars, conferences and staff meetings have been presented as cur-rent activities being undertaken. Some forms of self-education e.g.: e-learning, work-shops (classes) have been discussed. The author presents the benefits of staff training in enterprises especially in the context of the forecasted economic slowdown.
PL
Refleksja snuta w tym tekście dotyczy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr w dużych korporacjach pracowniczych, takich jak: Stocznia Gdań-ska S.A., Artceler Mittel Poland (prywatny koncern czterech polskich hut wykupio-nych przez L. Mittela), utworzone przez Francuzów przedsiębiorstwo (kilka oddzia-łów w naszym kraju) elektrociepłownicze EDF Polska CUW sp. zo.o., urzędy – wojewódzki i marszałkowski (dużego województwa). Dwie pierwsze z tych korporacji to przedsiębiorstwa przemysłowe. Trzy następne zaliczono do sporej wielkości instytucji usługowych.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków
References
  • Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, Łódź 2011.
  • Kto nas kształci po zakończeniu szkoły. Raport z badań firm i instytucji szkoleniowych wzbogacony wynikami badań ludności oraz badań pracodawców realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” (opr. B. Worek i in.). Warszawa 2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe (opr. A. Szczuka, K. Turek, B. Worek) Warszawa 2012. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26d32b47-9461-4551-b647-2ed0201e2250
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.