PL EN


2017 | 3(49) | 7-10
Article title

A Note on the UEK Method

Authors
Title variants
PL
Uwaga na temat metody UEK
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper concerns certain pitfalls of using the Moore-Penrose pseudoinverse for estimating regression coefficients in linear regression models when the matrix of explanatory variables has not full column rank. The aim of the paper is to show that in this case estimator of parameters based on the Moore-Penrose pseudoinverse is biased, and the bias leads to biased forecasts.
PL
W artykule podjęto temat dotyczący pewnych zagrożeń, wynikających ze stosowania pseudo-odwrotności Moore’a i Penrose’a w estymacji parametrów modelu regresji liniowej, gdy macierz zmiennych objaśniających nie ma pełnego rzędu kolumnowego. Celem artykułu jest pokazanie, że w tym przypadku estymator parametrów modelu oparty na pseudo-odwrotności Moore’a i Penrose’a jest obciążony, co skutkuje obciążonymi prognozami.
Contributors
author
  • Cracow University of Economics
References
  • Goldberger, A.S. 1964. Econometric Theory, A Wiley Publication in Applied Statistics. New York: J. Wiley.
  • Harville, D.A. 2008. Matrix Algebra from a Statistician’s Perspective. 2nd ed. New York: Springer.
  • Kawa, B., and B. Kaczmarczyk. 2012. “Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku.” Zeszyty Naukowe — Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (13): 199–213.
  • Popławski, Ł., and B. Kaczmarczyk. 2013. “Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego — na przykładzie danych za 2006 rok.” Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 207–218.
  • Popławski, Ł., and B. Kaczmarczyk. 2016. “Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (4): 163–170.
  • Zellner, A. 1996. An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Reprint. New York – Chichester: John Wiley.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26d80732-71e7-45a5-9993-4fb2eab9b575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.