PL EN


2012 | 95 | 111-118
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne państw

Title variants
EN
The Energy Security of Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo energetyczne państw, tj. dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarek narodowych, dla ich dalszego rozwoju, jest obecnie zasadniczym problemem regionalnym (Unia Europejska), jak i globalnym. Dostawy tych surowców do UE i Polski z Rosji poprzez Białoruś i Ukrainę mają zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Stąd też waga i znaczenie unijnych i polskich stosunków z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
EN
The energy security of countries, concerning such resources as oil and natural gas, is needed for the proper functioning of national economies, a well as for their further development, and is now a key regional (European Union) and global concern. Deliveries of raw materials to the EU and Poland from Russia through Belarus and Ukraine are essential for our energy security. Hence the importance and relevance for the EU and Polish relations with Russia, Belarus and Ukraine.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Begińska K., Ismagiłowa D., Łukaszewska D. H., Rola Rosji w zaspokojeniu potrzeb energetycznych Polski, [w:] "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI", nr 19 z 2009.
  • 2. Bożyk P., Determinanty pozycji Rosji w Europie i świecie w okresie długim, [w:] "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI", nr 15 z 2008 r.
  • 3. Frączek P., Wybrane uwarunkowania zwiększenia znaczenia gazu ziemnego w krajowym sektorze energii, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze naftowym i gazowniczym, M. Kaliski (red.), Warszawa 2007.
  • 4. Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Wyd. UKJE, Warszawa 2008.
  • 5. Piotrowski P., Prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną, [w:] "Ekonomiczno- Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI", nr 12 z 2007.
  • 6. Ślusarczyk Z., Szyjko C.T., Energetyczno-klimatyczna współpraca świata, Poznań 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26dcaae6-6dbf-4866-a94c-96b7fb9e4f4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.