PL EN


2016 | 1(86) | 42-54
Article title

Chmura obliczeniowa a nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Authors
Title variants
EN
Cloud Computing and the New Insurance and Reinsurance Activity Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Usługi informatyczne, świadczone w modelu tzw. chmury obliczeniowej (ang. cloud computing) zyskują coraz większą popularność, również w sektorze ubezpieczeniowym. W przepisach prawa, w tym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 r., brak jest zakazu korzystania z tego rodzaju rozwiązań. Analiza dopuszczalności oraz warunków korzystania z usług cloud computing wymaga uwzględnienia zatem, po pierwsze, aspektu związanego z przetwarzaniem w ramach chmury obliczeniowej danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową. Po drugie, istotna dla oceny jest problematyka związana z outsourcingiem w działalności ubezpieczeniowej, szczególnie po wprowadzeniu nowej regulacji ubezpieczeniowej (Wypłacalność II), która budzi jednak pewne wątpliwości interpretacyjne i praktyczne (poza przedmiotem zainteresowania pozostawiono działalność reasekuracyjną). W niniejszym artykule podjęto próbę analizy tego szczególnego modelu korzystania z rozwiązań IT na gruncie ww. regulacji.
EN
Services provided in the model of so-called cloud computing are becoming more and more popular also in the insurance sector. According to legal regulations, including the Insurance and Reinsurance Activity Act of 11 September 2015, there is no prohibition on the use of this type of solutions. Firstly, the analysis of the admissibility and the conditions for the application of cloud computing services requires taking into consideration aspects related to the personal data processing within cloud computing as well as confidential insurance information. Secondly, the issues connected with outsourcing in insurance activity are essential for the evaluation, especially after the introduction of a new insurance regulation (Solvency II), which raises certain doubts in interpretation and practice, as reinsurance has not been included. The present article is an attempt to analyse this particular IT model pursuant to the above-mentioned regulation.
Year
Volume
Pages
42-54
Physical description
Contributors
  • Radca prawny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26ef3891-9347-4c75-a181-6bc5d34770c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.