PL EN


2013 | 4(8) |
Article title

Wartość, dobro, szczęście w koncepcji Tadeusza Czeżowskiego. Konteksty współczesne.

Content
Title variants
EN
Value, good, happiness in the thought of Tadeusz Czeżowski. Contemporary contexts.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest interpretacja wybranych zagadnień i pojęć zawartych w filozoficzno-etycznej myśli Tadeusza Czeżowskiego w perspektywie współczesnych realiów społecznych. Znaczenie oraz możliwe relacje łączące kategorie wartości, dobra, kryteriów wartości należą do stale aktualnych problemów praktycznych, istotnych nie tylko w dyskusjach o charakterze akademickim, lecz również w praktyce życia społecznego. Ważnym fragmentem poniższych rozważań jest analiza proponowanej przez T. Czeżowskiego koncepcji szczęścia oraz ewentualnych dróg jego osiągnięcia. Jest to zagadnienie, które było dotąd traktowane marginalnie w opracowaniach poświęconych jego poglądom. Zawarte tu refleksje mają na celu wypełnienie tej luki.
EN
The aim of the present paper is to interpret select concerns and ideas inherent in the philosophical and ethical thought of Tadeusz Czeżowski, contextualised in the contemporary social reality. The meaning and the potential relationships linking the categories of values, the notion of good, and the criteria of values are the ever up-to-date and relevant practical problems, crucial not only to academic debates but to everyday social praxis as well. An important element of the paper is the analysis of the concept of happiness and potential means of attaining it, as posited by Czeżowski. This ingredient of Czeżowski’s thought has thus far been marginalised in the scholarship devoted to the subject in question. The present paper attempts to bridge the gap between the academic centre and the periphery.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26f1568b-c889-4fe0-b734-8982310e85ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.