PL EN


2017 | 498 | 240-250
Article title

Rola krajów UE i USA w światowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie zmian znaczenia państw UE i USA w światowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi w latach 1995-2015. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z zasobów Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Analizie poddano wartość, saldo i dynamikę obrotów oraz udziały badanych krajów w światowym handlu rolno-żywnościowym ogółem i według grup asortymentowych wyodrębnionych według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC). Z przeprowadzonych analiz wynika, że choć państwa UE i USA nadal odgrywają wiodącą rolę w międzynarodowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi, realizując łącznie blisko 50% jego globalnej wartości, ich udziały w światowym wolumenie obrotów zmniejszyły się, odpowiednio o 10 p.p. po stronie eksportu i ponad 7 p.p. w imporcie. W latach 1995-2015 istotnemu osłabieniu uległa pozycja UE w międzynarodowej wymianie artykułów pochodzenia zwierzęcego oraz rola USA jako eksportera zbóż i przetworów zbożowych oraz nasion i owoców oleistych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26f440ed-6fef-43f4-bc14-d63cb102f1d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.