PL EN


2009 | 1 | 141-156
Article title

Forschungen an der Fundstelle der Lausitzer Kultur in Sufczyce, Fst. 8, Kr. Staszów, im Jahre 2005

Content
Title variants
EN
Research at the settlement of the Lusatian culture in Sufczyce (site 8), Staszów District, in 2005
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
Site no. 8 at Sufczyce is located within the Połaniec Hills (the subregion of Nida Basin), just above the Wschodnia River flood terrace. It was recorded during the surface surveys in 1992. The research conducted in 2005 confirmed the site as a settlement of the Lusatian culture. The characteristic fragments of pottery can be applied mostly to the Tarnobrzeg group of the Lusatian culture. Flint artefacts are connected with splinered (84%) and flake technique (16%). Most of the tools were made by flake technique (7 retouched flakes, one perforator, one end-scraper), whereas only one too (perforator) was made by splintered technique. There are also stone artefacts: the polisher, querns and grinders. Settlement pits were also discovered. The site is dated at the Hallstatt D period, i.e. the third phase of the Tarnobrzeg group. This means that the settlement at Sufczyce should be regarded as further evidence of the extensive penetration of its settlement from the San basin to the west, which took place at the end of the Hallstatt period.
Year
Volume
1
Pages
141-156
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland, aga.klimek@vp.pl
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland, l.oleszczak@wp.pl
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland, archeox@gmail.com
References
 • Balcer B., 1997 Z badań nad krzemieniarstwem w epokach metali, (in:) J. Lech, D. Piotrowska (Hrsg.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, S. 303 – 317.
 • Chomentowska B., Michalski J., Twarowska E., 1985 Najstarsze dzieje Połańca i jego okolic, Staszów.
 • Czopek S., 1989 Z badań nad schyłkową fazą grupy tarnobrzeskiej, (in:) A. Barłowska, E. Szałapata (Hrsg.), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, S. 241 – 261.
 • Flis J., 1956 Szkic fizyczno-geograficzny Niecki Nidziańskiej, Czasopismo Geograficzne, 27, S. 123 –159.
 • Gedl M., 1982 Periodyzacja i chronologia kultury łużyckiej w zachodniej Małopolsce, (in:) M. Gedl (Hrsg.), Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z południem, Kraków, S. 11– 33.
 • Grossman A., Michalski J., 1986 –1990 Stanowisko wielokulturowe z epoki brązu w Zrębinie, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie, na tle osadnictwa w dolnym biegu rzek Czarnej i Wschodniej, Wiadomości Archeologiczne, 51/2, S. 177– 216.
 • Kadrow S., 1989 Kilka uwag na temat krzemieniarstwa grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, (in:) A. Barłowska, E. Szałapata (Hrsg.), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, S. 91–109.
 • Klimek A., Oleszczak Ł., Robak Z., im Druck Zabytki krzemienne ze stanowiska kultury łużyckiej w Sufczycach, Fst. 8, Kr. Staszów, (in:) Krzemieniarstwo wspólnot kultur pól popielnicowych, Warszawa.
 • Kondracki J., 2000 Geografia regionalna Polski, Warszawa.
 • Kostek A., 1989 Próba interpretacji chronologicznej skupień grobów na cmentarzyskach grupy tar-nobrzeskiej na przykładzie stan. II w Kosinie, woj. Tarnobrzeg, (in:) A. Barłowska, E. Szałapata (Hrsg.), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, S. 377– 405.
 • Kozłowski L., 1923 Epoka kamienia na wydmach wschodniej części Wyżyny Małopolskiej, Lwów.
 • Lech H., Lech J., 1997 Górnictwo krzemienia w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania uro-czyska „Zele” w Wierzbicy, woj. radomskie, (in:) J. Lech, D. Piotrowska (Hrsg.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, S. 95 –113.
 • Lech J., 1997 Kopalnia krzemienia czekoladowego z wczesnej epoki brązu. Stanowisko II w Po-lanach, woj. radomskie, (in:) J. Lech, D. Piotrowska (Hrsg.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, S. 81– 93.156
 • Majewski E., 1901 Powiat stopnicki pod względem przedhistorycznym, Światowit, 3, S. 95 –161.
 • Majewski E., 1902 Powiat stopnicki pod względem przedhistorycznym, Światowit, 4, S. 73 –144.
 • Majewski E., 1904 Powiat stopnicki pod względem przedhistorycznym, Światowit, 5, S. 111–176.
 • Majewski E., 1906 Powiat stopnicki pod względem przedhistorycznym, Światowit, 7, S. 48 – 64.
 • Matoga A., 1989 Z badań nad młodszą fazą grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na Kielecczyźnie, (in:) A. Barłowska, E. Szałapata (Hrsg.), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, S. 263 – 283.
 • Matoga A., Matoga B., 1985 Cmentarzysko halsztackie z Janowic Poduszowskich-Antoniowa w woj. kieleckim, Wiadomości Archeologiczne, 50/2, S. 95 –142
 • Migal W., 1997 Znaczenie przemysłu nakopalnianego z Rybnik, woj. białostockie, dla poznania krzemieniarstwa epoki brązu w Polsce, (in:) J. Lech, D. Piotrowska (Hrsg.), Z badań nad krze-mieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, S. 129 –143
 • Miśkiewicz J., 1962 Materiały kultury łużyckiej z międzyrzecza Pilicy i środkowej Wisły, Materiały Starożytne, 8, S. 327 – 353.
 • Miśkiewicz J., 1968 Kultura łużycka w międzyrzeczu Pilicy i środkowej Wisły, Materiały Starożytne, 11, S. 129 – 208.
 • Moskwa K., 1976 Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce, Rzeszów.
 • Moskwa K., 1982 Tendencje rozwoju grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, (in:) M. Gedl (Hrsg.), Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z południem, Kraków, S. 301– 315.
 • Przybyła M.M., Stefański D., 2004 Materiały krzemienne z osady kultury łużyckiej na Górze św. Doroty w Będzinie-Grodźcu, Sprawozdania Archeologiczne, 56, S. 400 – 414.
 • Tomaszewski A.J., 1997 Późne materiały krzemienne i późne konteksty – kilka uwag i obserwacji, (in:) J. Lech, D. Piotrowska (Hrsg.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, S. 225 – 237.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26f5858b-1b4b-4833-8e6e-9ad52f055564
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.