PL EN


2016 | 6 (797) | 77-88
Article title

Otwarte procesy innowacji realizowane w sieci

Title variants
Open Innovation Processes Executed Within Network
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie idei i zasad realizacji zamkniętej oraz otwartej innowacji w przedsiębiorstwie, a także otwartego procesu innowacji w obszarze zewnętrznej sieci, z uwzględnieniem otwartych platform innowacji w Internecie. Opracowanie prezentuje aktualny trend otwierania się przedsiębiorstw na współpracę z partnerami (firmami i ich pracownikami, klientami) w czynnościach procesów innowacji, realizowanych w zewnętrznych, krajowych lub międzynarodowych sieciach innowacji. Artykuł ten określa pojęcia oraz cechy charakterystyczne sieci innowacji i realizowanych w nich otwartych procesów innowacji, a także opisuje funkcjonowanie otwartych platform innowacji w Internecie. Udział przedsiębiorstw w realizacji otwartych procesów innowacji w obszarze sieci wpływa na wzrost efektywności ich rozwoju innowacyjnego.
EN
The aim of this paper is presentation of ideas and principles of execution of closed and open innowations web-based platforms into consideration. The paper presents current trend of enterprises’openness on collaboration with patners (companies and their workers, consumers) in activities of innovation processes which are accomplshed within outside domestic or international innovation networks. This study determines concepts and characteristics of innovation networks and open innovation processes which are executed within theses networks, and also descibes activity of oopen innovation web- based platforms in Internet. Participation of wnterprises in open innovation processes influences on efficiency growth of their innovative development.
Contributors
  • prof. dr hab. Małgorzata Dolińska, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26f909a5-9f2f-4361-88d8-28437574f095
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.