PL EN


2014 | 21 | 2 | 57-65
Article title

Nacjonalizm w trzecim pokoleniu – odradzanie się ideologii skrajnie prawicowych we współczesnej Europie

Content
Title variants
EN
Nationalism in the third generation – the revival of the ideology of the extreme right in contemporary Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pt: Nacjonalizm w trzecim pokoleniu – odradzanie się ideologii skrajnie prawicowych we współczesnej Europie składa się z ze wstępu i trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich zostały wyjaśnione charakterystyczne cechy zjawiska nacjonalizmu. W drugiej zaś opisano przejawy skrajnie nacjonalistycznych formacji politycznych istniejących obecnie w krajach europejskich. W trzeciej natomiast zaprezentowano poszczególne ugrupowania polityczne w takich krajach jak: Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, rumunia, Bułgaria, Grecja, Węgry, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia. Tekst zamykają wnioski końcowe.
EN
The Article concerns issues of the nationalism in chosen European countries. Text consist of introdaction and three secions. The first of these features are explained phenomenon of nationalism. describes the symptoms of extreme nationalist political formations existing in European countries. In the third and the various political groupings presented in such countries as Germany, Great Britain, Austria, the Netherlands, Romania, Bulgaria, Grecce, Hungary, Finland, Denmark, Sweden, Norway. Text closing conclusions. In the text analysis of the phenomenon of the neonationalism which is starting reviving in such countries as: Germany, Austria, Great Britain, Belgium, Netherlands and Sweden, Denmark and Finland, Bulgarian, Hungarian, Romanian and Grecce. The author is paying special attention to the definition of the nationalism as the ambiguous and diverse notion.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
57-65
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26faf1ad-8905-461c-b285-34de9a896160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.