PL EN


2020 | 1(24) | 9–27
Article title

New Silk Road – An Opportunity for the Development of Rail Container Transport in Poland?

Content
Title variants
RU
Новый шёлковый путь – шанс для железнодорожного контейнерного транспорта в Польше?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Poland, due to its location in the center of Europe, is a key element of the New Silk Road (NSR), an initiative that attempts to create the shortest land connection between China and Western Europe. This article analyzes various industry reports, national development strategies up to 2030, and EU and local projects to see is the further development of NSR an opportunity for container rail transport in Poland. As it turns out, the issue discussed in the article has hitherto been outside the circle of researchers’ interest, thus the analysis is an important supplement to the existing research gap. It indicates that the further participation of Poland in the Chinese One Belt One Road initiative is a great opportunity for the economic growth of the Republic of Poland (RP).
RU
Благодаря своему расположению в центре Европы Польша – ключевой элемент китайской инициативы, которая является попыткой создать самое короткое су¬хопутное соединение между Китаем и Западной Европой. В данной статье были проанализированы различные типы отраслевых отчетов, национальные стратегии развития до 2030 года, а также проекты Один пояс и один путь и местные проекты для того, чтобы ответить на вопрос, является ли дальнейшее развитие Нового шёлкового пути шансом для железнодорожного транспорта в Польше. Оказывается, что представленная в статье проблема до сих пор остается вне круга интересов исследователей данной темы и проведенный анализ частично заполняет существу¬ющий пробел в исследованиях. Проведенный анализ показывает, что дальнейшее участие Польши в китайской инициативе Один пояс и один путь создаёт чудесные возможности для экономического роста Республики Польша.
Year
Volume
Pages
9–27
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bartosiewicz, A., Szterlik, P. (2018). Nowy Jedwabny Szlak a relacje polsko-chińskie. Economics of the 21st Century, 20(4), 2–20.
 • Bartosiewicz, A., Szterlik, P. (2019). Łódź’s Benefits from the One Belt One Road Initiative. International Journal of Logistics Research and Applications, 22(1), 47–63.
 • Bentyn, Z. (2016). Poland as a Regional Logistic Hub Serving the Development of Northern Corridor of the New Silk Route. Journal of Management, Marketing and Logistics, 3, 135–144.
 • Biała Podlaska: Nowy Jedwabny Szlak rośnie jak na drożdżach. (2018, June 28). Retrieved from: https://www.radio.lublin.pl/news/biala-podlaska-nowy-jedwabny-szlak-rosnie-jak-na-drozdzach.
 • Bocheński, T. (2018). Rozmieszczenie i charakterystyka terminali kontenerowych w Polsce oraz propozycje lokalizacji nowych obiektów. Problemy Transportu i Logistyki, 41, 17–27.
 • China Policy. (2017). China Going Global – between ambition and capacity. Beijing: China Policy.
 • CWGP-PRC. (2015). Jak ugryźć Państwo Środka? Sektor spożywczy w Chinach. Warszawa: Centrum Współpracy Gospodarczej Polska–Chiny.
 • Czubiński, R. (2017a, March 28). Nowy Jedwabny Szlak: Łódzkie w awangardzie. Retrieved from: http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowy-jedwabny-szlak-lodzkie-w-awangardzie-80983.html.
 • Czubiński, R. (2017b, June 1). Łódź: Nowa bocznica na Olechowie. Pierwsza od lat. Retrieved from: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-nowa-bocznica-na--olechowie-pierwsza-od-lat-81962.html.
 • Czubiński, R. (2019, April 4). Hatrans: Przyszłość połączenia Łódź–Chengdu jest niezagrożona. Retrieved from: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/hatrans-przyszlosc-polaczenia-lodz--chengdu-jest-niezagrozona-91362.html.
 • Embassy of the RP. (2018, no date). History of the Bilateral Relations. Retrieved from: http://www.msz.gov.pl/en/p/bejrut_lb_a_en/bilateral_cooperation/history/.
 • Engelhardt, J. (2014). Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu zachodnim. Technika Transportu Szynowego, 1–2, 23–27.
 • ESPON. (2018). Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe (COMPASS). PAN Project.
 • Górski, J. (2016). PRC’s Co-Operation with Central and Eastern European Countries in the Context of the One Belt One Road Initiative. The Case of 2016 Comprehensive Strategic Partnership between the PRC and Poland. Hong Kong: Working Paper of the Chinese University of Hong Kong.
 • Górski J. (2017). Central and Eastern Europe, Group 16+1 and One Belt One Road: The Case of 2016 Sino-Polish Comprehensive Strategic Partnership. Transnational Dispute Management, 14(1), 1–37.
 • GUS. (2017). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Inicjatywa Pasa i Szlaku. (no date). Retrieved from: https://www.shiphub.pl/inicjatywa-pasa-i-szlaku/.
 • Janocha, A. (2018, October 10). Powstaje Central European Logistic Hub – Nowa Dzielnica Przemysłowa w Łodzi. Retrieved from: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/powstaje-central-european-logistic-hub-nowa-dzielnica-przemyslowa-w-lodzi--id23605/2018/10/10/.
 • Jaroń, M. (2018, April 5). Inwestycje w Łodzi. Gigantyczne centrum logistyczne BSH oficjalnie otwarte. Retrieved from: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23230664,inwestycje-w-lodzi-gigantyczne-centrum-logistyczne-bsh-oficjalnie.html.
 • Jingping, X. (2016, June 17). Full text of Chinese president’s signed article on Polish newspaper. Retrieved from: http://www.xinhuanet.com/english/2016-06/17/c_135445947.htm.
 • Kamiński, T. (2019). What are the factors behind the successful EU–China cooperation on the subnational level? Case study of the Lodzkie region in Poland. Asia Europe Journal, 17, 227–242.
 • Lasoń, M. (2018). Miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI w. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2, 41–44.
 • Lubina, M. (2017). From Geopolitical Chance to Security Threat: Polish Public Political Discourse on the One Belt One Road Initiative. Polish Political Science Yearbook, 46, 221–238.
 • Luo, G. (2018, March 14). Are Chinese enterprises going global responsibly. Retrieved from:http://csr-asia.com/newsletter-are-chinese-enterprises-going-global-responsibly.
 • Lysionok, A. (2019, May 13). Kierunek – Małaszewicze. Retrieved from: https://www.log24.pl/artykuly/kierunek-malaszewicze,9750.
 • Łopacińska, K. (2017). One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin. Marketing i Zarządzanie, 1, 29–38.
 • Marszałek-Kawa, J. (ed.). (2014). Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Dmochowski, T. (eds.). (2018). Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Motowidlak, U., Kujawa, M. (2018). Transport towarów w projekcie One Belt and One Road jako komponent globalnego łańcucha dostaw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • MIiB. (2015). Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 • MSZ (2016). Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • MTBiGM. (2012). Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • (Nie)bezpieczna kolej. NIK informuje: nie jest dobrze. (2018, March 1). Retrieved from: https://portalkomunalny.pl/niebezpieczna-kolej-nik-informuje-nie-jest-dobrze-370692/.
 • Operatorzy połączeń kolejowych na trasie Chiny-Polska. (2019, no date). Retrieved from: https://www.shiphub.pl/transport-kolejowy-operatorzy-polaczen/.
 • ORT. (2018). Przewozy intermodalne w 2017 roku. Podsumowanie Prezesa UTK. Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego.
 • PKP. (2015). Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • PKP Cargo inwestuje w rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. (2019, April 16). Retrieved from: http://300gospodarka.pl/news/2019/04/16/pkp-cargo-inwestuje-w-rozwoj-nowego-jedwabnego-szlaku/.
 • Przywódcy Polski i Chin na forum o Nowym Jedwabnym Szlaku. (2016, June 20). Retrieved from: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C545804%2Cprzywodcy-polski-i--chin-na-forum-o-nowym-jedwabnym-szlaku.html.
 • Polskie firmy zyskały sprzymierzeńca na Nowym Jedwabnym Szlaku. (2018, November 22). Retrieved from: https://www.tvp.info/40084233/polskie-firmy-zyskaly-sprzymierzenca-na-nowym-jedwabnym-szlaku.
 • Polskie porty i Małaszewicze są kluczowe dla przewozów intermodalnych Nowym Jedwabnym Szlakiem. (2019, April 11). Retrieved from: https://strefabiznesu.pl/polskie-porty-i-malaszewicze-sa-kluczowe-dla-przewozow-intermodalnych-nowym-jedwabnym-szlakiem/ar/c3-14042379.
 • Regulation (EU) No. 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU.
 • Warsewicz: Terminal w Małaszewiczach zwiększy przepustowość do 3 285 pociągów. (2019, April 12). Retrieved from: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowy-jedwabny-szlak--szansa-dla-kolejowych-przewozow-towarow-w-polsce-91468.html.
 • Są tereny, można budować w Łodzi centrum logistyczne. (2017, February 24). Retrieved from: https://www.nakolei.pl/sa-tereny-mozna-budowac-lodzi-centrum-logistyczne/.
 • Sino-Polish Strategic Partnership. (2011, December 20). Retrieved from: http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,140,polsko-chinskie-partnerstwo-strategiczne.html.
 • Skorupska, A., Szczudlik, J. (ed.) (2019). Regionalny wymiar stosunków Unii Europejskiej z Chinami. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Sulmicki, J. (2018). Chiny tworzą nowy ład globalny. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 16, 184.
 • Szczudlik-Tatar, J. (2015). Poland–China Relations: Forging a Strategic Partnership? In M. Huotari, M. Otero-Iglesias, J. Seaman, A. Ekman (eds). Mapping Europe–China Relations. A Bottom-Up Approach (56–61). ETNC Report.
 • Szczudlik-Tatar, J. (2016). Poland on the Silk Road in Central Europe: To Become a Hub of Hubs? In F-P. van der Putten, J. Seaman, M. Huotari, A. Ekman, M. Otero-Iglesias (eds). Europe and China’s New Silk Roads (45–48). ETNC Report.
 • Tuszyński, R. (2014). Stosunki polsko-chińskie. INFOS. Biuro Analiz Sejmowych, 15, 1.
 • Walkowski, M. (2017). Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego i jego potencjalna adaptacja w Europie. Przegląd Strategiczny, 10, 335–365.
 • White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system (COM/2011/0144 final).
 • Zalando & Goodman świętują zawieszenie wiechy w podłódzkim Głuchowie (gm. Tuszyn). (2018, April 18). Retrieved from: https://www.tulodz.pl/wiadomosci,zalando-goodman-swietuja-zawieszenie-wiechy-w-podlodzkim-gluchowie-gm-tuszyn-wideo-foto,wia5-3273-7942.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26fefd10-e5b5-4cbf-9269-8e577283ec5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.