PL EN


2013 | 1 | 111-132
Article title

Wolontariat w opinii studentów resocjalizacji WSIiE TWP w Olsztynie

Content
Title variants
EN
Aspects of Voluntary Service An Assessment by Students of Social Rehabilitation at WSIiE TWP in Olsztyn
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono historię rozwoju pomocy społecznej i pracy socjalnej od czasów przedchrześcijańskich, poprzez starożytność, aż do współczesności. Następnie w krótki sposób opisano ideę wolontariatu w Polsce. Uwagę zwrócono również na osobę wolontariusza. Przedstawiono, w jaki sposób w naszym kraju działają w organizacjach zajmujących się pomocą społeczną studenci wolontariusze. W drugiej części artykułu dokonano analizy przeprowadzonych wśród studentów resocjalizacji WSIiE TWP badań nad wolontariatem. Na końcu wyciągnięto wnioski płynące z przeprowadzonych badań i dokonano podsumowania całości artykułu.
EN
This paper consists of two discrete parts. The first one illustrates the history of social assistance and social work from its beginnings in the pre-Christian era, following its traces through antiquity up to present times. This picture is rounded off by a short overview of the history and concepts of voluntary services in Poland. Special attention is paid to the personality of the honorary welfare worker. We illustrate, how in Poland student-volunteers, organized in nonbenefit voluntary service organizations, attend to their duties. The second part comprises the analysis of several surveys on the voluntary service conducted by students of social rehabilitation at WSIiE TWP. The conclusions drawn from these surveys and a summing-up of the main issues complete the paper
Year
Issue
1
Pages
111-132
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Dubois B., Krogsrud MileyK., Praca socjalna, Warszawa 1996.
 • Fischer W., Armut in der Geschichte, Gottingen 1982.
 • Gawroński S., Ochotnicy miłości bliźniego, Warszawa 1999.
 • Hamman A. G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1974.
 • Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.
 • Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin 2008.
 • Kędzior J., Ładyżyński A., Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Toruń 2006.
 • Pietrowski D., Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001.
 • Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Warszawa 1996.
 • Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1986.
 • Skidmore A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996.
 • Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, [red.] T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1993.
 • Ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2702b63c-0f84-4fd0-ab11-ca00c1d702fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.