PL EN


2015 | XCIV (94) | 95-107
Article title

Reform of the System of District Courts in Lithuania – are we Really Moving Towards Efficiency?

Content
Title variants
EN
Reforma systemu sądów rejonowych na Litwie – czy na pewno zmierzamy ku większej efektywności?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
The article analyses whether there is indeed an issue of excessively lengthy proceedings and unequal workload of judges in first instance district courts in the Republic of Lithuania. The study is based on the official workload statistics of courts provided by the National Courts Administration. The authors discuss the reform proposed in 2014 to consolidate district courts into larger units, provide their conclusions and recommendations.
EN
Artykuł zawiera analizę proponowanej reformy systemu sądów rejonowych na Litwie, a także ocenę rzeczywistej potrzeby przeprowadzenia reformy wskazanych sądów pierwszej instancji. Możliwość przeprowadzenia reformy w tym zakresie rozważana jest w oparciu na oficjalnych statystykach Krajowej Administracji Sądowej, dotyczących obciążenia sądów. Analiza wyników badań statystycznych pozwoliła stwierdzić, iż nie ma poważniejszych problemów w zakresie realizacji prawa osób do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniach cywilnych prowadzonych w sądach rejonowych Republiki Litewskiej. We wszystkich badanych sądach ilość załatwianych spraw kształtuje się na poziomie nie niższym niż 98% ich rocznego wpływu do danego sądu. Co najmniej 90% wszystkich tych spraw jest, co do zasady, załatwianych w okresie pierwszych sześciu miesięcy. Stwierdzono też, że dysproporcja w obciążeniu pracą sędziów w sądach rejonowych nie stanowi na Litwie istotnego problemu. Roczne obciążenie pracą jednego sędziego w największych litewskich miastach (Wilno, Kłajpeda, Kowno, Poniewież, Szawle) to ok. 370 spraw cywilnych. W mniejszych miastach średnia to ok. 300 spraw cywilnych rocznie. Podkreślono również, że stosunek liczby asystentów do liczby sędziów kształtuje się w największych miastach na poziomie 0,8, zaś w mniejszych miastach – jedynie pomiędzy 0,3 a 0,5 asystenta na jednego sędziego. Głównym założeniem planowanej reformy jest dokonanie połączenia sądów, w wyniku którego z 49 istniejących sądów rejonowych ma pozostać 12. Istniejące sądy rejonowe nie uległyby likwidacji; stałyby się częścią składową dużych sądów rejonowych – ich jednostkami organizacyjnymi (wydziałami zamiejscowymi sądów rejonowych). Autorzy dochodzą do wniosku, iż biorąc pod uwagę czas załatwiania spraw cywilnych, nie ma konieczności podejmowania żadnych poważniejszych kroków zmierzających do reformy systemu sądów rejonowych. Cel reformy może być osiągnięty bez radykalnych zmian w systemie sądów rejonowych, tj. poprzez dalsze łączenie sądów rejonowych mających siedziby w niewielkiej odległości od siebie, odrzucenie wymogu minimalnej liczby trzech sędziów w sądzie rejonowym, odpowiednie unormowanie liczby asystentów w stosunku do liczby sędziów oraz – jeżeli okaże się to potrzebne – scentralizowanie zamówień publicznych oraz innych funkcji na poziomie sądów okręgowych albo Krajowej Administracji Sądowej.
Year
Volume
Pages
95-107
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Institute of Civil Procedure and Roman Law, Faculty of Law, Vilnius University; Lithuania, A.brazdeikis@lat
References
  • Rhee van C.H., Locus standi in Duch civil litigation in comperative perspective, [in:] Recent trends in economy and efficiency of civil procedure, Vilnius 2012, pp. 243–267.
  • MačysV., Civilinio proceso paskaitos, Kaunas 1924.
  • Official Gazette Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33–1014.
  • Official Gazette Valstybės Žinios, 2012, Nr. 108–5460.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2708f842-b801-4a1d-b8a8-25875fd6ad08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.