Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 4 | 34-43

Article title

Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce

Content

Title variants

EN
Few remarks on the competitiveness on the Polish rail freight market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zagadnienie wprowadzania konkurencyjności na rynku kolejowym w Polsce pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych tematów, m.in. ze względu na fakt, że przeprowadzony proces liberalizacji nie przynosi oczekiwanych skutków. Pośród przyczyn takiego stanu wskazuje się niewłaściwą restrukturyzację Polskich Kolei Państwowych, problemy z dostępem do infrastruktury kolejowej oraz słabą pozycję Prezesa UTK. Problemy te będą przedmiotem niniejszego omówienia ze szczególnym uwzględnieniem kolejowych przewozów towarowych jako istotnego sektora gospodarki.
EN
Introducing competition into the Polish rail market remains one of its most widely discussed topics because the market liberalisation process has not been completely efficient. One may enumerate various reasons for such an outcome. These include: the improper restructuring of the national incumbent rail operator (Polskie Koleje Państwowe), barriers to infrastructure access and insufficient powers of the regulatory authority. The above mentioned issues are discussed throughout the paper. The rail freight market, as a strategic sector for the national economy, is analysed in details.

Year

Volume

2

Issue

4

Pages

34-43

Physical description

Dates

published
2013-08-29

Contributors

References

  • Antonowicz M., Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1
  • Gołąb Ł., Kilka uwag o potrzebie zmian w systemie sądowej kontroli decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 3
  • Król M., Benefits and costs of vertical separation in network industries. The case of railway transport in European environment, YARS 2010, vol. 3(3)
  • Monti G., EC Competition Law, Cambridge University Press, Cambridge 2008
  • Niels G., Jenkins H., Kavanagh J., Economics for Competition Lawyers, Oxford 2011
  • Nowińska E., du Vall M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010
  • Reszczyk K., Rola, pozycja i uprawnienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w rozwoju konkurencyjnego sektora transportu kolejowego w Polsce, [w:] Pawełczyk M., Sokołowski M.M. (red.), Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2013
  • Szydło M., Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1
  • Wiktorowska A., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wolters Kluwers, Warszawa 2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-270a2a8a-2cbc-4a85-8370-b52721521d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.