PL EN


2017 | 3(34) | 227-248
Article title

Wybrane aspekty historii myśli ekonomicznej

Content
Title variants
EN
Selected aspects of the history of economic thought
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to present some aspects of the history of economic thought from the ancient time to the present days. The development of the economic thought was shaped by the evolution of various visions, trends and views of contemporary thinkers, observers of social life, researches of the cause and effects of the economic activity. The author of the article seeks to show the disputes and controversies over the ideas, the approaches and the theories that had influence on the transformation of the economy in all periods of history. The main aim of the article is to bring the achievement of outstanding scholars together, including Polish scientists who worked with this field of study. In addition, there are shown close links between the development of economic thought and the changes of economy. The summary points out how important our history of economic thought is. The historical condition of the modern concepts and economic ideas was recalled. This article encourages to study the economic thought and treat these studies as a research workshop that helps to better understand the modern economy
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia wybranych aspektów historii myśli ekonomicznej kształtującej się od czasów starożytnych do współczesności. Rozwój myśli ekonomicznej formował się poprzez ewoluowanie różnych wizji, nurtów i poglądów ówczesnych myślicieli, obserwatorów życia oraz badaczy przyczyn i skutków działań gospodarczych. Autor artykułu stara się pokazać, jak spory i kontrowersje wobec idei, podejść i teorii wpływały na przeobrażanie się ekonomii w poszczególnych okresach dziejowych. Zasadniczym celem pracy jest przybliżenie dokonań wybitnych uczonych, zajmujących się tą dziedziną wiedzy z uwzględnieniem także polskich ekonomistów. Ponadto ukazane zostały ścisłe powiązania między rozwojem myśli ekonomicznej i zmianami w ekonomii. W podsumowaniu wskazano, jak ważną częścią naszej edukacji jest historia myśli ekonomicznej. Przypomniano o historycznych uwarunkowaniach współczesnych pojęć i idei ekonomicznych. Artykuł jest zachętą do studiowania historii myśli ekonomicznej i traktowania tych studiów jako warsztatu badawczego, który pomoże lepiej zrozumieć współczesną ekonomię i gospodarkę.
Year
Issue
Pages
227-248
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, zdomanski@gmail.com
References
 • Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 978-83-208-2122-2.
 • Bartkowiak, R. (2013). Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN/ISSN 978-83-208-2125-3.
 • Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301105429, 9788301105426.
 • Cameron, R. (1996). Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza. ISBN 83-05-13355-9.
 • Czaja, S. (red.) (1977). Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Czuma, Ł. (2007). Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem, Lublin: Info Studio s.c. ISBN 978-83-925219-0-7.
 • Czuma, Ł. (2005). Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czuma, Ł., Jarosz, A. (1998). Doktryny ekonomiczne, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. ISBN 83-7199-000-6.
 • Domański, R. (2006). Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN/ISSN 83-01-14190-5.
 • Fanfani, A. (1977). Historia doktryn ekonomicznych. Od czasów starożytnych do XIX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Glapiński, A. (2004). Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 978-83-7378-097-1.
 • Heilbroner, R.L. (1993). Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 83-208-0933-09.
 • James, E. (1958). Historia myśli ekonomicznej XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jarosz, A. (1998). Polityka ekonomiczna, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL. ISBN 8386916958.
 • Kalecki, M. (1979). Kapitalizm: Dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN: 83-208-0001-3.
 • Kalecki, M. (1979). Teoria dynamiki gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 8301065389.
 • Kundera, E. (red.) (2014). Słownik historii myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326433603.
 • Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301155407.
 • Leitner, H. (2004). Michał Kalecki – ekonomista niedoskonały czy geniusz ekonomii?, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Lipiński, E. (1968). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mączak, A. (1981). Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Nasiłowski, M. (2003). Zarys historii myśli ekonomicznej. Od XVIII do końca XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo KeyText.
 • Romanow, Z.B. (1999). Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-87152-82-X.
 • Skodlarski, J. (2008). Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Smith, A. (2012). Bogactwo narodów, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. ISBN 978-83-62304-16-5.
 • Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 83-208-1624-6.
 • Taylor, E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki, Lublin: Wydawnictwo Delfin. ISBN 8385454039, 9788385454038.
 • Zagóra-Jonszta, U. (2003). Wykłady z historii myśli ekonomicznej, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 9788372461155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2713f900-fc21-4fec-869e-23089657dd5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.