PL EN


2017 | 29 | 251-283
Article title

Procesy polityczne członków zakonów męskich i kongregacji w Czechach w latach 1948–1989

Authors
Content
Title variants
EN
The political trials of members of male orders and congregations in the Czechoslovakia in the period of 1948–1989
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The political trials of members of male orders and congregations in the Czechosloslovakia in the period of 1948–1989 The study depicts persecutions of male orders and congregations in the period of the Communism regime in the Czech lands during the period of 1948–1989. It indicates the graduał restriction of their activities after the Communist takeover in February 1948. The first part includes the period of 1948–1968, namely the mass attack of the Communist oppressors on the orders shortly after assuming authority, the restriction of their public activities until the complete liquidation of all male orders in Czechoslovakia in April 1950, the so-called K campaign implemented by the state security services (in Czech: Státní bezpečnost). It also mentions the life of monks in centralising internment camps and the illegal renewing of communes as well as the continuation of conventual life in hiding in the 1950s and 1960s. The most significant form of the persecutions committed on monks were the political show trials. In the early 1950s and subsequently in the 1960s, within the Czech lands, during two large rounds of trials, 361 monks were convicted in 175 trials, including 18 of them more than once. The frequent cause of the imprisonment and conviction of the monks was, firstly, their public activities, reading pastoral letters, criticising Communism during their sermons or helping people related to the Anti-Communism movement. In the late 1950s and early 1960s, in the majority of case, these were group trials including several dozen members of the order, the purpose of which was the liquidation of any signs of life emanating from the Order: secret meetings, enrolling new members, ordinations. In particular, the 1950s were characterised by severe sentences (58 monks were sentenced to 10-15 in prison, 14 to 20 years or more and 3 to life imprisonment). The most striking aspect was the cruelty of the interrogation methods of the secret agents of the state security, mentally and physically torturing the persons they interrogated; at least 3 monks died in remand centres and 6 while serving time in prison. The second part of the text provides an analysis of the orders in the period 1968–1989. The nationwide thaw in the period of the so-called Prague Spring in 1968 brought a short-term attempt at reviving conventual life in the Czech Republic. After the invasion of the Warsaw Pack military forces and progressing normalisation in the 1970s, conventual communes underwent a process of destruction at the hands of secret church officers and the state security services, while the existence of male orders, including the recruitment of new members, research, publication of religious literature, was deemed illegal, and thus punishable under law. In the period of normalisation, in contrast to the 1950s and 1960s, there were not hundreds of cases of arrests, interrogations and convictions but there were individual trials. Only in the case of the Franciscans during the Vir campaign in 1983, and during other campaigns against them within the republic were dozens of order members prosecuted, of whom only five were sentenced in the Czech lands. Many of the cases that were brought to trial, despite serious interest from the state security services, ended in failure or reversal. In the 1970s and 1980s, the Communist authorities refrained from the previously widespread practices of interning monks in camps or nationwide manhunts. This was caused mainly by the negative reaction of the national opposition as well as international protests and coverage of those cases in the Western mass media. The persecution of male orders and the trials of their members continued in Czechoslovakia throughout the entire period of the Communist regime, with the exception of late 1960s. Since 1950 until the fall of the regime in 1989, with the exception of the period of the so-called Prague Spring, the activities of male orders were deemed undesirable and illegal. The long-term objective of the Communist regime was the complete destruction of conventual life in Czechoslovakia and to convert the society to atheism.
Year
Issue
29
Pages
251-283
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Contributors
 • Uniwersytet Ostrawski
References
 • BALÍK Stanislav - HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno 2007.
 • CASAROLI Agostino: Trýzeň trpělivosti. Svatý stolec a komunistické země (1963-1989); Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001.
 • CYWIŃSKI Bohdan.: Ogniem próbowane II („ … I was prześladować beda“), Wydawnictvo KUL-Lublin, Lublin 1990.
 • CUHRA, Jaroslav: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972, ÚSD AV ČR, Praha 1997.
 • HARTMANN Jan- SVOBODA Bohumil- VAŠKO Václav: Kardinál Tomášek, Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2003.
 • HAVLÍČKOVÁ Helena- VLČEK Vojtěch: Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce 1948-1989.: Poznání, Olomouc 2008.
 • HEJL Vilém- KAPLAN Karel: Zpráva o organizovaném násilí, Univerzum, Praha 1990
 • JAKUBČIN Pavol (ed.): Likvidácia reholí v roku 1950 a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989. Ústav pamäti národa, Bratislava 2010
 • KAPLAN Karel: Akce k-likvidace klášterů v roce 1950:Dokumenty a přehledy. 1. a 2. část, ÚSD, Praha 1993
 • KAPLAN Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Ústav pro soudobé dějiny, Brno 1993
 • KAPLAN Karel: Československo v letech 1953-1966, 3. část, SPN, Praha 1992
 • KAPLAN Karel: Nekrvavá revoluce, Mladá fronta, Praha 1993,
 • KAPLAN Karel: Těžká cesta (Spor Československa s Vatikánem 1963-1973), Brno: CDK 2001
 • KAPLAN Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948—1956. Doplněk Brno 1999
 • KMEŤ Norbert: Postavenie cirkví na Slovensku 1948-1951, Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000
 • MAREK Aleš: Vzpomínání na dědečka (Soubor faktů, fotografií a vzpomínek na kněze Petra Barana, SDB, Sursum 2009
 • MIKLOŠKO František: Nebudete ich moct rozvrátiť, Z osudov katolickéj církvi na Slovensku 1943-1989, Archa, Bratislava 199.,
 • NEULS Jindřich- DVOŘÁK Miroslav: Co se skrývalo za zdmi klášterů. Ministerstvo informací a osvěty, Praha 1950.
 • PEŠEK Jan, BARNOVSKÝ Michal: Štátná moc a církvi na Slovensku 1948-1953, Veda –Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997
 • Proces proti vatikánským agentům v Československu: biskup Zela a společníci. Ministerstvo spravedlnosti Praha 1950.
 • RABAS Josef: Christen vor Gericht (Polizei- und Gerichtsakten aus der Tschechoslowakei, Funk-Druck Eichstätt, München 1987.
 • TYL Heřman Josef: Psancem. Vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006.
 • VAŠKO Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce, II. díl, Zvon, Praha 1990.
 • VLČEK Vojtěch: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel: rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989. (2006). Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 2006
 • VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004
 • ZBRANEK Tomáš Benedikt: Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Magisterká diplomová práce, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2007
 • ZEMEK Jakub Antonín. Vatikánský špión. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1991
 • CUHRA Jaroslav: Katolická církev a odpor vůči „normalizačnímu“ režimu. In: BLAŽEK Petr: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989, Ústav českých dějin FF UK, Dokořán, Praha 2005,
 • DUBOVSKÝ Patrik: Akcia Vír, in: Pamät národa číslo 2, Ústav pamäti národa Bratislava. 2007.
 • MANDZÁK Daniel Atanáz CSsR: Akcia „REDE“- prenásledovanie redemptoristov v rokoch 1961-1962, in: JAKUBČÍN Pavol (ed.): Likvidácia reholí a ich život v ilegalitě v rokoch 1950- 1989 (2010).
 • PLACHÝ, Jiří: Akce kněz a Zahradník, In: SECURITAS IMPERII 10, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2005
 • PLACHÝ, Jiří: „Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností, In: SECURITAS IMPERII 11, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha, 2005, s. 51-52.
 • VAŠKO Václav: Mírové hnutí katolického duchovenstva, In: Katolický týdeník- Perspektivy č.10, říjen 1996
 • VLČEK Vojtěch: Čeští mučedníci katolické církve z období komunismu. In: Almanach historiczny, Uniwersitet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, č. 16, s. 175-200
 • VLČEK Vojtěch: Geschichte der Orden, in: SCHULZE WESSEL Martin, ZÜCKERT Martin: Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert (Oldenburg Verlag, München 2009, s. 656- 658
 • VLČEK Vojtěch: Politické procesy a perzekuce kněží a řeholníků v 70. a 80. letech 20. století v českých zemích, In: chystaná kolektivní monografie z konference Velehrad vás volá, bude vydána Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-271fa55e-f0bc-4c88-8f03-fea748ef152b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.