PL EN


Journal
2014 | 10 | 3 | 235-245
Article title

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BASED ON LOGISTIC AND STATICAL INDICATORS

Selected contents from this journal
Title variants
PL
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W OPRARCIU O WSKAŹNIKI LOGISTYCZNE I STATYSTYCZNE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Article presents a model concept of supporting supply chain management based on predefined correlation between logistic and statistical performance indicators. Paper presents how, set of logistics indicators at different levels of management and a set of statistical indicators broken down by macroeconomic and microeconomic level, can be used in order to improve supply chain management. The correlation coefficients are presented for evaluating the relationships between the selected samples of individual indicators. Methods: In order to present relationships between the indicators used are elements of statistics such as correlation coefficients Spearman's rho and Kendall's tau-b. Results: As a result of work carried out obtained a list of logistics indicators and statistics that can be used when making decisions in supply chain management. Obtained the degree of relationships between the individual indicators, through the designation values of correlation indicators. Conclusions: Efficient supply chain management requires not only the proper selection of indicators, both logistical and statistical, which support decision-making. Important element is also identification of the correlation between the indicators at micro (company) and macro (environment) level. This will enable the correct way to draw conclusions from the reports and take corrective action for a specific branch or a company.
PL
Wstęp: Artykuł prezentuje modelową koncepcję wspierającą zarządzanie łańcuchem dostaw w oparciu o zidentyfikowane korelacje pomiędzy wskaźnikami opisującymi procesy logistyczne oraz procesy makroekonomiczne w regionie, w którym dana firma działa. Artykuł prezentuje przykładowy zestaw wskaźników logistycznych na poszczególnych poziomach zarządzania oraz zestaw wskaźników statystycznych w podziale na poziom makroekonomiczny i mikroekonomiczny, które mogą zostać wykorzystane w usprawnieniu zarządzania łańcuchem dostaw. Dodatkowo przedstawione zostały współczynniki korelacji służące do oceny powiązań pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami. Metody: W celu przedstawienia relacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami zastosowane zostały elementy statystyki tj. współczynniki korelacji Rho Spearmana i tau-b Kendalla. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano zestaw wskaźników logistycznych jak i statystycznych, które mogą być wykorzystane podczas podejmowania decyzji w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Uzyskano również stopień powiązań poszczególnych wskaźników pomiędzy sobą wyznaczając wartości wskaźników korelacji. Wnioski: Racjonalne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga nie tylko odpowiedniego doboru wskaźników zarówno logistycznych jak i statystycznych wspomagających podejmowania decyzji. Istotnym elementem jest również zidentyfikowanie korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami, aby w poprawny sposób wyciągać wnioski z raportów i podejmować działania naprawcze.
Journal
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
235-245
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27215d6d-54a9-4e1f-b7e0-ce71cd47e371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.