PL EN


2013 | 58 | 5 (352) | 133-147
Article title

Trwałość projektu w programie rozwoju obszarów wiejskich – nowe przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Sustainability of a Project in the Rural Areas Development Programme – New Regulations on Cleanness and Order
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
New regulations on cleanness and order in rural districts can have significant legal and financial consequences for a group of beneficiaries of the Rural Areas Development Programme. Budgetary waste collectors have been obliged to change into limited companies, and, in cases when they have received co-financing from the Rural Areas Development Programme, the sustainability of their projects co-financed by the EU will not be preserved.
Year
Volume
58
Issue
Pages
133-147
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
References
  • Góreczny G. 2012. „Kwalifikowalność VAT w programie rozwoju obszarów wiejskich”. Kontrola Państwowa 3 :108 i n
  • Zalega K. 2011. „Wspólnotowa polityka rozwoju obszarów wiejskich”. Kontrola Państwowa 4 : 56 i n.
  • Góreczna M., G. Góreczny. 2013. „Kognicja sądów administracyjnych w sprawach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Przegląd Prawa Publicznego 3 : 45 i n.
  • Góreczny G. 2009. „Rada nadzorcza w spółkach komunalnych. Zarys problematyki”. Samorząd Terytorialny 11 : 56 i n.
  • Góreczny G. 2009. „Zbycie przez województwo udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”. Samorząd Terytorialny 1-2 : 98 i n.
  • Kurkiewicz K., Z. Olech 2012. „Konsekwencje prawne likwidacji zakładu budżetowego w kontekście kontynuacji realizacji projektów unijnych”. Radca Prawny 132 : 22D i n.
  • Bałaban A. 2012. „Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4 (43) : 9 i n.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27241ad3-19ee-493a-ba2b-ba64f2fec755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.