PL EN


2017 | 465 | 166-172
Article title

Terytorialne dysproporcje dostępności usług publicznych w Polsce jako wyzwanie dla polityki spójności

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zapewnienie dostępu do usług publicznych jest jednym z zasadniczych zobowiązań państwa wobec obywateli. Zagadnienie to jest poruszane w dokumentach dotyczących polityki spójności UE. Artykuł poświęcono regionalnemu zróżnicowaniu dostępności wybranych usług publicznych w Polsce. Porównań dokonano na poziomie województw. Analiza wskazuje m.in. na znaczące zróżnicowanie międzyregionalne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz wykorzystania Internetu w kontaktach z administracją publiczną.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27260b24-1237-4bac-89f4-b20068428f36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.