PL EN


2012 | 5 | 7-18
Article title

Propozycje nowych źródeł finansowania unijnego budżetu w latach 2014-2020

Content
Title variants
EN
Proposals of New Resources of Financing the EU Budget 2014-2020
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono propozycje ustanowienia dwóch nowych źródeł finansowania unijnego budżetu, którymi są modyfikacja obecnego dochodu opartego na VAT (tzw. nowy VAT) oraz nowy podatek unijny od transakcji finansowych (PTF). Omówiono zasady i przyczyny propozycji nowych podatków oraz dokonano krytycznej analizy tych propozycji. Kryteriami oceny były teoretyczne kryteria optymalnego sposobu finansowania budżetu oraz realność wprowadzenia obu propozycji w życie. W celu dokonania takiej oceny zaprezentowano teoretyczne kryteria optymalnego systemu finansowania budżetu UE oraz przyczyny krytyki obecnego systemu. Następnie zwięźle scharakteryzowano obie propozycje podatkowe i oceniono, na ile pozwoliłyby one wyeliminować obecną krytykę sposobu finansowania UE. Omówiono też stanowisko polskiego rządu wobec proponowanych rozwiązań.
EN
Proposals of two new resources of financing the EU budget were presented: modification of the present resource based on VAT (the so-called new VAT) and implementation of a new tax on financial transactions at the EU level. Rules and reasons of the new tax proposals were discussed and their critical assessment was presented. The assessment criteria were as follows: (a) theoretical criteria of an optimal way of financing the budget, (b) reality of implementation of both proposals into force. In order to make such an assessment, theoretical criteria of optimal EU budget financing as well as reasons for critique of the present system were discussed. Next, both tax proposals were characterised briefly. Estimation was made to show to what extent both proposals could eliminate the present critique of the way the EU budget is financed. Also the position of the Polish government on both tax proposals was presented.
Year
Issue
5
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2012-09-2012-10
Contributors
  • Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-272bcd78-3cc9-49d7-a46a-b51554ed03fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.