PL EN


2014 | 4 | 1 | 136-143
Article title

Health behaviors and knowledge of birth control methods among students

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Introduction: Thanks to preventive medicine and shaping health behaviors such as habits, customs and attitudes towards health, it is possible to control everyday life civilization threats and new outbreaks of diseases. Purpose: To assess health behaviors and level of knowledge of birth control methods among university students in Bialystok. Materials and methods: A total of 222 students of the Bialystok Polytechnic University and Medical University of Bialystok were recruited. The study used a health behavior catalogue by Juczynski and our own questionnaire. Results: The study showed a high percentage of students with poor knowledge of health behaviors. Students of both universities positively assessed their eating habits, mental attitudes, and preventive behaviors. Students of the Bialystok Polytechnic University showed significantly higher scores concerning proper health behaviors. The most common method of contraception were: condoms and contraceptive pills. Students of Medical University were characterized by significantly higher level of knowledge of birth control methods. The vast majority of respondents derived their knowledge of birth control methods from the internet. Conclusions: The results indicate that it is advisable to introduce preventive actions to the study curriculum in order to facilitate formation of proper habits and health behaviors. The level of knowledge among students of the methods of natural birth control is insufficient. It is important to search for various forms and methods to provide young people with objective information according to the latest research.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
136-143
Physical description
References
 • Habersack M, Luschin G. WHO-definition of health must be enforced by national law: a debate. BMC Med Ethics. 2013 Jun 19;14:24.
 • Kickbusch I. Health literacy: a search for new categories. Health Promot Int. 2002;17(1):1-2.
 • McCormack L, Haun J, Sørensen K, Valerio M. Recommendations for advancing health literacy measurement. J Health Commun. 2013;18 Suppl 1:9-14.
 • Weaver NL, Wray RJ, Zellin S, Gautam K, Jupka K. Advancing organizational health literacy in health care organizations serving high-needs populations: a case study. J Health Commun. 2012;17 Suppl 3:55-66.
 • Owen CM, Goldstein EH, Clayton JA, Segars JH. Racial and ethnic health disparities in reproductive medicine: an evidence-based overview. Semin Reprod Med. 2013 Sep;31(5): 317-24.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) w sprawie zdrowia reprodukcyjnego. Racot, 26-28 marca 2004. Ginek Prakt. 2004;12(2):2-6. (Polish)
 • Bahamondes L, Bahamondes MV. New and emerging contraceptives: a state-of-the-art review. Int J Womens Health. 2014 Feb; 19(6): 221-34.
 • Wilczak M. Antykoncepcja u progu XXI wieku. Nowa Klin. 2001;8:59-66. (Polish)
 • Bączek G, Kawecka N, Dmoch-Gajzlerska E. Metody planowania rodziny w grupie kobiet zamężnych-wybór, ocena, satysfakcja. Probl Pielęg. 2010;18(3):266–71. (Polish)
 • Juczyński Z. Skala kontroli emocji-CECS. [W:] Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001. (Polish)
 • Boguszewski R. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Komunikat z badań CBOS. BS/110/2012. [Accessed 2013 February 18]. (Polish)
 • Kozieł D, Naszydłowska E, Trawczyńska M, Czerwiak G. Zachowania zdrowotne młodzieży-kierunek działania dla edukacji zdrowotnej. Zdr Publ. 2003:113(3/4):280-4. (Polish)
 • Urbańska B, Kurowska K. Poczucie koherencji (SOC), a zachowania zdrowotne u pielęgniarek. Piel Chirurgiczne i Angiologiczne. 2010:3:90-5. (Polish)
 • Rasińska R, Nowakowska I. Zachowania zdrowotne położnych a poczucie satysfakcji z życia. Zdrowie i Dobrostan. 2013;1:235-246. (Polish)
 • Baran A, Stocka A. Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Prz Med Uniw Rzesz. 2008;4:326-31. (Polish)
 • Kalupa W. Zachowania prozdrowotne osób czterdziestoletnich w aspekcie poziomu wykształcenia. [W:] Maksymiuk T, Bartkowiak L (red.). Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Zagadnienia wybrane. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2002:57-64. (Polish)
 • Ostrowska A, Szewczyński JA. Zachowania zdrowotne studentów warszawskiej Akademii Medycznej. Wiad Lek. 2002; 55 (supl.1 cz. 2): 831-35. (Polish)
 • Baltag V. Advancing reproductive health of young people in the European region. Med Wieku Rozwoj. 2008 Apr-Jun;12(2 Pt 1):521-30.
 • Wilczak M, Więznowska-Mączyńska K, Kątniak M. Antykoncepcja hormonalna wśród studentek Akademii Medycznej w Poznaniu. Przegl Ginekol Położ. 2006:6:143-8. (Polish)
 • Aftyka A, Deluga A. Charakterystyka życia seksualnego studentów lubelskich uczelni. Porównanie badań z lat 1993/94 i 2008. Życie i Płodność. 2009:3: http://www.zycieiplodnosc. pl/ kwartalnik/artykul/109/. [Accessed 2013 April 20]. (Polish)
 • Folwarczny W, Szpak R, Bugała-Szpak J et al. Antykoncepcja awaryjna-świadomość młodych kobiet z terenu Górnego Śląska. Ginekol Pol. 2009;11:829-32. (Polish)
 • Nowe się cofa. Komunikat z badań TNS OBOP, Warszawa 2005 http://www. tnsglobal. pl/archiwum raportow/ 2005/07/04/nowe-sie-cofa/# more-4431. [Accessed 2014 March 13]. (Polish)
 • Filipp E, Pawłowska A, Wilczyńska A, Kowalska B, Niemiec KT, Raczyński P, Kęsicka J. Metody planowania rodziny u nastolatek. Gin Prakt. 2005;84(4):46-52. (Polish)
 • Reina MF, Ciaravino H, Llovera N, Castelo-Branco C. Contraception knowledge and sexual behaviour in secondary school students. Gynecol Endocrinol. 2010 Jul; 26(7):479-83.
 • Dinas K, Hatzipantelis E, Mavromatidis G, Zepiridis L, Tzafettas J. Knowledge and practice of contraception among Greek female medical students. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008 Mar;13(1):77-82.
 • Dinas K, Ahiropoulos V, Mavromatidis G. Current contraceptive awareness and use in Greek dental school students. Women’s Health. 2009;18:387-90.
 • Pekhlivanov B, Malinova M, Dimitrakova E. Contraception among female students in Medical University of Plovdiv. Akush Ginekol. 2009:48:28-31.
 • Bińkowska M, Dębski R, Bednarowska-Flisiak A. Wiedza i opinie o antykoncepcji wśród kobiet polskich w wieku 45-54 lat. Przegl Menopauzal. 2004;6:18-26. (Polish)
 • Szyper A, Gotlib J. Próba porównania wiedzy postaw studentów dwóch wybranych uczelni wyższych na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej. Probl Pielęg. 2011:19(1):99-109. (Polish)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-272bfb80-e975-4801-87c5-fa997ebc1190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.