PL EN


2015 | 210 | 49-58
Article title

Długookresowe konsekwencje przekształceń własnościowych w Polsce i Rosji - próba porównania

Authors
Content
Title variants
EN
Long-term consequences of privatization in Poland and Russia - comparative approach
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study is to identify the macroeconomic implications of privatization in Poland and Russia. The author argues that institutional differences between the two coun-tries led to different consequences of privatization. In Poland, this process allowed the development of entrepreneurship and a significant decoupling of the economy from politi¬cal decisions. In contrast, the transformation in Russia has strengthened the role of the oli-garchs, which in turn led to the strengthening of the relationship between the economy and politics. Long-term consequences of this process are: the monopolization of the Russian economy, dependence on the mining sector and a low potential for innovation.
Year
Volume
210
Pages
49-58
Physical description
Contributors
author
References
 • Aslund A., Russia’s Collapse, „Foreign Affairs, Vol. 78, No. 5.
 • Corruption perceptions index 2013, Transparency International, http://cpi.transparency.org /cpi2013/.
 • Czajkowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Atla 2, Wrocław 2001.
 • Doing Business 2014, World Bank, Washington 2014.
 • Dunn E., Prywatyzując Polskę, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 • Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202.
 • Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/.
 • Hankiss E., Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • Hausmann R., Hidalgo C., http://www.atlas.cid.harvard.edu/.
 • Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010.
 • Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność, PWN, Warszawa 1986.
 • Kowalik T., www.polskatrandformacja.pl, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009.
 • Kudliński R., Lewandowski J., Ekonomia polityczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedago¬giczne, Warszawa 1979.
 • Lista 500 największych polskich firm w 2011 roku, http://www.lista500.polityka.pl/ rankings/previous.
 • McFaul M., The Allocation of Property Rights in Russia: The First Round, „Communist and Post-Communist Studies” 1996, Vol. 29, No. 3, s. 56.
 • Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 • Szul Ł., I etap denacjonalizacji - prywatyzacja czekowa, http://www.rosjapl.info/ historia-rosji-ukrainy-zsrr/gospodarka-rosji/i-etap-denacjonalizacji-prywatyzacja- czekowa.html.
 • Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. 1-4, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.
 • Toczek E., Prywatyzacja w Rosji, Informacja nr 80, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, listopad 1992.
 • Trusewicz I., Czterystu gigantów rosyjskiej gospodarki, http://www.ekonomia.rp.pl/ artykul/726987.html.
 • Tyc W., Prywatyzacja, jej cele, motywy i sposoby, [w:] Zarys ekonomii sektora publicz¬nego, red. M. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Varese F., Mafia rosyjska: prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-273394eb-b4fb-4ae8-ace8-9758abee2ea3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.