PL EN


2015 | 15 | 69-87
Article title

OPIS KOŚCIOŁA I PROBOSTWA W SZADKU W POŁOWIE XIX W.

Authors
Content
Title variants
EN
DESCRIPTION OF THE MID-19TH CENTURY CHURCH AND PARISH IN SZADEK
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The description consists of two documents depicting the state of real property, size of the area and the income of the parish in Szadek in 1858. These documents were drawn up under a decree of the government of the Polish Kingdom. The first of them describes the church and the buildings belonging to the parish. It lists in 19 points the real estate comprising the church property. Each description states the size of a building, its condition, material that it was built of and the value of insurance in case of fire. The second document describes the parish land in Szadek, Bobownia and Ogrodzim. It contains information about the size of each piece of land, its character, and type of land use (e.g. arable land, meadow, vegetable and fruit garden, waste land, road, water reservoir, built up area). The presented documents enrich our knowledge about the history of the Szadek parish, providing information on its possessions in the middle of the 19th century.
Year
Issue
15
Pages
69-87
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 491.
 • Damalewicz S., Series archiepiscoporum Gnesnensium, Varsaviae 1649.
 • Dębiński K., Dozory kościelne rzymsko-katolickie w Królestwie Polskiem, Warszawa 1913.
 • Hempel A., Uwagi tyczące się dozorów kościelnych, Warszawa 1879.
 • Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.
 • Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.
 • Jemielity W., Dozory kościelne w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 1993, R. 36, nr 3–4.
 • Kaczmarek A., Młyńska A., Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii), „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
 • Klemantowicz D., Lasy powiatu sieradzkiego w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • Kukulski J., Donacje paskiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987.
 • Kukulski J., Generałowie carscy i ich majątki ziemskie w Królestwie Polskim (1835– 1920), Warszawa 2007.
 • Leopold A. A., Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. II, cz. 2: P, Warszawa 1811.
 • Naruszewicz A., Historya narodu polskiego od początku chrześciaństwa. Panowanie Piastow, t. V, Warszawa 1784.
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno bissextili 1848…, Warszawa [1847].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1859…, Warszawa [1858].
 • Różański M., Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • Różański M., Patronat parafii w dekanacie szadkowskim w drugiej połowie XVIII w., „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
 • Rulka K., Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. Miejsce kultu, duszpasterze, parafianie, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13.
 • Stankiewicz Z., Tabele prestacyjne jako źródło wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku, „Przegląd Historyczny” 1962, t. 53, nr 2.
 • Szkutnik P., Akta dziekana brzeźnickiego 1819–1867. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 2012.
 • Szkutnik P., Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w 1835 r., „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
 • Szkutnik P., Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber beneficiorum Jana Łaskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13.
 • Związek J., Spisy tabelaryczne jako źródło historyczne, [w:] Częstochowskie teki historyczne, t. II: Dyskurs humanistyczny początku XXI wieku w Częstochowie, red.
 • N. Morawiec, R. W. Szwed, M. Trąbski, Częstochowa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2738cb4d-2489-4887-9d91-fb7c29faedda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.