PL EN


2014 | 63 | 77-89
Article title

E-kompozita czy e-zestawienia? (na materiale słowacko-polskim)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
E-composites or e-compounds? (based on Slovak and Polish resources)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper’s objective is to define a word-formative status of derivatives composed of the initial part reduced to the phoneme e-, such as e-obchod ‘e-commerce’ or e-platba ‘e-payment’ in Slovak and e-dziekanat ‘e-registrar’ or e-zakupy ‘e-shopping’ in Polish. Their structure – written with a hyphen and the reduction of the initial part to a single phoneme – makes it difficult to assign them with an unambiguous status of derivatives such as composites or compounds. In the literature on the subject they are characterised as a class of composites, though they are referred to as compound words. Based on the analysis of their word-formative and semantic structures, confronted with compound derivatives written with or without a hyphen, this paper classifies them into a class of composites that are referred to as e-composites.
Year
Volume
63
Pages
77-89
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • ISJP 2000, Inny Słownik Języka Polskiego, red. M. Bańko, Warszawa.
 • KSSJ 1, 3, 1987, 1997, Krátky slovník slovenského jazyka, red. J. Kačala, M. Pisárčiková, Bratislava, vyd. 1., vyd. 3.
 • PZN 2007, Gajdošová K., Horínková K., Kmeťová B., Marunová J., Pracovný zošit neologizmov. Štúdia a slovníček, Bratislava.
 • SCS 2008, Slovník cudzích slov (akademický), 3. slovenské vyd., red. L. Balažová, J. Bosák, Bratislava.
 • SJPD 1958–1968, Słownik języka polskiego, t. 1–11, red. W. Doroszewski, Warszawa.
 • SJPSz 1978–1979, 1981, Słownik języka polskiego, t. 1–3, red. M. Szymczak, Warszawa.
 • SSJ 1959–1968, Slovník slovenského jazyka, red. Š. Peciar, Bratislava.
 • SSSJ 2006, 2011, Slovník súčasného slovenského jazyka, red. K. Buzássyová, A. Jarošová, zv. 1: A–G; zv. 2: H–L, Bratislava.
 • SWJPD 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa.
 • WSWO 2005, Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa.
 • Slovenský hovorený korpus, http://korpus.juls.savba.sk, s-hovor-3.0.
 • Damborský J., 1966, Apozycyjne zestawienia we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski”, rocz. 46, zesz. 4, s. 255–268.
 • Dolník J., 2003, Lexikológia, Bratislava.
 • Kaproń-Charzyńska I., 2001, Zakres derywacji redukcyjnej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska”, 55: Językoznawstwo, s. 91–102.
 • Kaproń-Charzyńska I., 2004a, Prefiksy, sufiksy, prefiksoidy, sufiksoidy czy człony związane?, „Język Polski”, rocz. 84, zesz. 1, s. 16–28.
 • Kaproń-Charzyńska I., 2004b, Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki, Toruń.
 • Lotko E., 1977, Implicitnost a explicitnost vyjádření obsahových vztahů v češtině a polštině [v:] ibidem, Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Soubor statí, Olomouc, s. 81–92.
 • Mieczkowska H., 2005, Derywacja kompozycyjna w języku słowackimi polskim, [w:] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej, red. H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel, Kraków, s. 49–57.
 • Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa.
 • Waszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.
 • Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków.
 • Ziková M., 2001, Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter, „Naše řeč”, roč. 84, č. 2, s. 81–89.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2740b240-eebc-441f-973a-90719079d87e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.