PL EN


2016 | 16/2 | 207-219
Article title

Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie

Authors
Content
Title variants
EN
Several issues on the functioning of the Wladyslawowo harbour
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę funkcjonowania portu rybackiego we Władysławowie. Materia ta została omówiona poprzez przedstawienie rysu historycznego powstania tej jednostki organizacyjnej, jej wpływu na lokalne środowisko rybaków i podjęcie ostatecznych działań związanych z budową portu. Dla uformowania się portu we współczesnym kształcie duże znaczenie miały przekształcenia struktury organizacyjnej przeprowadzone w latach 1950- 1990. Wspomniane zmiany administracyjne miały wpływ na zakres prowadzonej działalności i formy współpracy z lokalnym środowiskiem rybackim. Wszystkie te elementy stały się szczególnie ważne w okresie komunalizacji portów i działań związanych ze zmianami strukturalnymi portów rybackich w Polsce.
EN
The article discusses the functioning of the fishing harbour in Władysławowo. It presents brief history of the harbour, including the influence local fishermen community had on its foundation. The harbour as it is today has been shaped by the transformations of its organizational structure undertaken between 1950 and 1990. The aforementioned administrative changes exerted influence on the scope of the harbour’s activities and forms of cooperation with local fishermen community. All these elements played an important part during communalization of harbours and other processes concerning structural transformations of fishing harbours in Poland.
Year
Volume
Pages
207-219
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Administracji, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie.
References
 • Adamski Z., Port Rybacki w Wielkiej Wsi, „Studia i Materiały Oceanologiczne”, N 18 PAN, Sopot 1977.
 • Białaś T., Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983.
 • Borkowska K., Projekt Suportnet w Polsce, czyli wielka szansa dla portów jachtowych, „Głos Wybrzeża”, 10 listopada 2000 r.
 • Goniszewski M., Rybacy kontra „Szkuner”, „Głos Wybrzeża”, 22 lipca 1998 r.
 • Goniszewski M., Wicewojewoda w „Szkunerze”, „Głos Wybrzeża”, 10 sierpnia 1998 r.
 • Hoffmann P. (biuro prasowe wojewody), Szkuner w prokuraturze, „Głos Wybrzeża”, 2 grudnia 1998 r.
 • Hueckel S., Port rybacki w Wielkiej Wsi, jego znaczenie i budowa, „Przyroda i Technika” 1937, nr 3.
 • Hueckel S., Wielka Wieś – nowy port rybacki, „Życie Techniczne” 1936, nr 7-8.
 • Kraak P., Miasto, które powstało dzięki rybom, „Brzegiem Bałtyku”, lipiec 1965 r.
 • Kołodziej K. Życie zaczęło się przed czterdziestką, „Dziennik Bałtycki”, 4 maja 1978 r.
 • Korneluk A., Wpływ unormowań prawnych „Ustawy o portach i przystaniach morskich” na rozwój polskich portów morskich, Zesz. Nauk. Wyższa Szkoła Morska Szczecin, 1998, nr 56.
 • Kościukiewicz A. (rzecznik starostwa puckiego), Z rybołówstwem do Unii, „Głos Wybrzeża”, 8 marca 2000 r.
 • Kruczalak K., Założenia koncepcyjne ustawy o portach morskich, „Prawo Morskie” 1995, nr 8.
 • Kuźma L., Procesy reorganizacyjne w zarządzaniu polskimi portami morskimi, Zesz. Nauk. UG Ekonomika Transportu Morskiego, 1980, nr 8.
 • Lewandowski P., Funkcjonowanie ustawy o portach i przystaniach morskich w kontekście stosunków prawnych podmiotu zarządzającego i podmiotów gospodarczych, „Prawo Morskie” 2001, nr 15.
 • Michalski S., Niepotrzebny konflikt, „Wiadomości Rybackie” 1998, nr 8(93).
 • Młynarczyk J., Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 32.
 • Odyniec W., Godlewski J., Ziemia Pucka. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1974.
 • Ropelewski A., 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdynia 1963.
 • Sieński J., Kutry czekają na decyzję, „Dziennik Bałtycki”, 5 sierpnia 1999 r.
 • Sieński J., Kutry za ryby, „Dziennik Bałtycki”, 20 grudnia 1995 r.
 • Tazbir L., Kto i jak zarządza portami morskimi, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 5.
 • Teplicki Z., 25 lat socjalistycznej formy zarządzania polskimi portami morskimi, „Techn. Gosp. Morska” 1975, nr 1.
 • Żermen J., Zmiany w systemie zarządzania morskimi portami handlowymi, „Gazeta Prawna” 1996, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2741e398-8e38-4b52-8109-2cd9aad34090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.