PL EN


2017 | 16 | 1 | 68-93
Article title

Dzieci poza rodziną

Content
Title variants
EN
Children in alternative care
Languages of publication
Abstracts
PL
Opracowanie przedstawia informacje z okresu 15 lat dotyczące dzieci, które na mocy decyzji sądowych o ingerencji we władze rodzicielską z powodu zagrożenia dobra dziecka zostały umieszczone w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych i rodzinach adopcyjnych. Niepokojącemu zjawisku wysokiej liczby będących pod nadzorem sądów małoletnich, których rodzice nie radzą sobie z wykonywaniem zadań opiekuńczo-wychowawczych, towarzyszy rosnąca liczba decyzji o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Na tle tendencji obserwowanych w ostatnich kilkunastu latach przedstawiono zmiany w systemie pieczy zastępczej od wprowadzenia ustawy w 2012 r. będące odzwierciedleniem założeń dotyczących ograniczenia liczby dzieci w instytucjach opiekuńczych i rozbudowywania różnorodnych form pieczy rodzinnej.
EN
The study presents information from a fifteen-year period on children who have been placed in foster care, institutional care and adoptive families by court decisions regarding interference in parental authority taken when the child’s wellbeing was at risk. The alarming phenomenon of the high number of minors under the supervision of courts whose parents have failed to attend to the tasks of childcare and education is accompanied by an increasing number of decisions to deprive parents of their parental authority. Against the background of trends observed in recent years, the article presents changes in the system of alternative care implemented since the introduction of the Act in 2012, reflecting the assumptions about limiting the number of children in institutional care and developing various forms of family foster care.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
68-93
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27465afe-4b80-4b9f-9539-2bb8939bfe27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.