PL EN


2014 | 63 (LXIII) | 1 | 27-47
Article title

Facing one Another: Ethics of Friendship in Town Twinning

Content
Title variants
EN
Spotykając się ze sobą. Etyka przyjaźni w miastach bliźniaczych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article explores the significance of the concept of ‘friendship’ in town twinning in Europe from a praxeological perspective. In historiography and political theory, town twinning is usually associated with the political aim of instilling friendship between people of different municipalities in different countries, and thus between different nations. In contrast to these presuppositions, the present article reconstructs what friendship means in the framework of twinning practices on the basis of semi-structured qualitative interviews with twinning practitioners. The collected material challenges the commonly held belief that the political importance of twinning is in the presumed capacity of friendship to enable an understanding of the other. Research results show that at least for the first generation of twinning practictioners, twinning is primarily concerned with facilitating encounters prior to any linguistic and semantic communication or understanding. Contact with the other has been more important than understanding and communicating with the other. In other words, the concept of friendship as actualized in twinning has more in common with Georg Simmel’s notion of sociability (social intercourse for its own sake, based on assumed status equality and reciprocity) than with the modernist notion of friendship as an intimate relationship to another person to whom one exposes one’s innermost thoughts. This article concludes with some brief remarks on the historical contribution of town twinning, and its peculiar practice of trans-local friendships, to the grand projects of postwar restoration of peace in Europe, European integration since the 1970s, and to coping with the contemporary crises of the European Union, and thus of the European project.
PL
W artykule bada się znaczenie koncepcji „przyjaźni” w odniesieniu do miast partnerskich (bliźniaczych) w Europie z perspektywy prakseologicznej. W historiografii i teorii polityki pojęcie miasta bliźniaczego zwykle jest związane z politycznym celem wprowadzania przyjaźni pomiędzy ludźmi różnych jednostek administracyjnych w różnych krajach i w konsekwencji pomiędzy różnymi narodami. W opozycji do pierwotnych założeń prezentowany artykuł rekonstruuje znaczenie przyjaźni w ramach „bliźniaczych” praktyk na podstawie wywiadów swobodnych ze standaryzowaną listą informacji przeprowadzonych wśród osób zaangażowanych w „bliźniacze” relacje miast. Zebrany materiał kwestionuje powszechnie podzielane przekonanie ,że polityczne znaczenie partnerstwa leży w domniemanej zdolności do zawiązania przyjaźni po to, aby lepiej się rozumieć. Wyniki badania wykazują, że przynajmniej w pierwszym pokoleniu praktykujących to partnerstwo, jest ono głównie skupione na organizowaniu spotkań przed podjęciem komunikacji językowej, znaczeniowej, a także porozumienia. Wzajemny kontakt był ważniejszy od zrozumienia się nawzajem a także skomunikowania się. Krótko mówiąc, pojęcie przyjaźni realizowane w partnerstwie ma więcej wspólnego z pojęciem towarzyskości według Georga Simmela (pożycie towarzyskie dla samej idei, oparte na przyjętym statusie równości i wzajemności) niż z modernistycznym podejściem do przyjaźni jako intymnej relacji z drugą osobą wobec której ujawnia się najskrytsze przemyślenia. Niniejszy artykuł kończy się wnioskiem wyrażonym krótkimi uwagami o historycznym wkładzie partnerstwa miast, szczególnie praktyki przyjaźni ponadlokalnych, do głównych projektów przywrócenia pokoju w powojennej Europie.
Year
Volume
Issue
1
Pages
27-47
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Barcellos R.C. (1999), Building affinity through friendship, [in:] Bell S., Coleman S. (eds.): „The Anthropology of Friendship”. Oxford / New York: Berg, pp. 79–97.
 • Bell S., Coleman S. (1999), The anthropology of friendship: Enduring themes and future possibilities, [in:] Bell S., Coleman S. (eds.), The Anthropology of Friendship. Oxford / New York: Berg, pp. 1–19.
 • Bourdieu P. (1977), Outline of a Theory of Practice. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
 • Carrier J.G. (1999), People who can be friends: selves and social relationships, [in:] Bell S., Coleman S. (eds.), The Anthropology of Friendship. Oxford / New York: Berg, pp. 21–38.
 • CEMR (2007), Twinning For Tomorrow’s World: Practical Handbook. Conseil des Communes et Régionsd’Europe / Council of European Municipalities and Regions.
 • Derrida J. (1999), A word of welcome, [in:] Adieu to Emanuel Levinas. Translated by Pascale-Anne Brault and Michael Naas. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 15–123.
 • Dreher J. (2009), Phenomenology of friendship: construction and constitution of an existential social relationship, “Human Studies”, vol. 32, 4, pp. 401–417.
 • Garfinkel H. (1967), Common Sense Knowledge of Social Structure: the Documentary Method of Interpretation in lay and Professional Fact Finding, “Studies in Ethnomethodology”. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, pp. 76–115.
 • Garfinkel H., Sacks H. (1970), On formal structure of practical actions, [in:] McKinney John C., Tiryakian Edward A. (eds.), [in] Theoretical Sociology, New York: Appleton Century Crofts, pp. 338–366.
 • Giddens A. (1979), The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.
 • Giddens A. (1999), Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives. London: Profile Books.
 • Goffman E. (1961), Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. London: Allen Lane / Penguin Press.
 • Grauhan R.-R. (1968), Die Verschwisterungen deutscher und französischer Gemeinden, [in:] Friedrich Carl J. (ed.): Politische Dimensionen der europäischen Gemeinschaftsbildung. Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 35–104.
 • Knorr C.K., Bruegger U. (2000), The Market as an Object of Attachment: Exploring Postsocial Relations in Financial Markets, “Canadian Journal of Sociology”, vol. 25, 2, pp. 141––168.
 • Knorr C.K., Schatzki T., Savigny E. von (eds.): The Practice Turn in Contemporary Theory. London/New York: Routledge 2001.
 • Kodolitsch P. von (1989), Einleitung, [in:] Kodolitsch Paul von (ed.): Kommunale „Außenpolitik”. Zur Auslandsarbeit der Gemeinden und zu den innerdeutschen Städtepartnerschaften. DIFU-Materialien 2/89. Berlin: DeutschesInstitutfür Urbanistik, pp. 7–18.
 • Latour B. (1988), The Politics of Explanation: An Alternative, [in:] Woolgar Steve (ed.): Knowledge and Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Knowledge: London et al.: Sage, pp. 155–176.
 • Latour B. (1996), On Inter objectivity, “Mind, Culture, and Activity”, vol. 3, 4, pp. 228–245.
 • Mehan H., Wood H. (1975): The Reality of Ethnomethodology. New York/London/Sydney/Toronto: Wiley-Interscience.
 • Mirek H. (1989), Die Entwicklung von Städtepartnerschaften, [in:] Kodolitsch Paul von (ed.): Kommunale „Außenpolitik.“ Zur Auslandsarbeit der Gemeinden und zu den innerdeutschen Städtepartnerschaften. DIFU-Materialien 2/89. Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik, pp.33-46.
 • Programme Guide (2013), Europe for Citizens Programme 2007–2013: Programme Guide. Version valid as of January 2013. Directorate general for Communication / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
 • Reckwitz A. (2002), Toward a theory of social practices: A development in culturalist theorizing, “European Journal of Social Theory”, vol. 5, pp. 243–263.
 • Silver A. (1989), Friendhip and trust as moral ideals: an historical approach, [in:] Archives européennes de sociologie XXX, pp. 274–297.
 • Silver A. (1990), Friendship in commercial society: eighteenth-century social theory and modern sociology, “American Journal of Sociology”, vol. 9, 6, pp. 1474–1504.
 • Simmel G. (1949), The sociology of sociability, “American Journal of Sociology”, vol. 55, 3, pp. 254––261.
 • Simmel G. (1890), Über sociale Differenzierung, Leipzig: Duncker & Humblot.
 • Smith D.H. (1990), Voluntary Inter-Cultural Exchange and Understanding Groups: The Roots of Success [in:] U.S. Sister City Programs, „International Journal of Comparative Sociology”, vol. 31, Numbers 3–4, 1990, pp. 177–192.
 • Sticker J. (1982), Kommunale Außenpolitik. Jumelage – Verschwisterung – Twinning – Gemellagio – Verbroedering. 2. Erweiterte Auflage. Köln: Deutscher Gemeindeverlag.
 • Wagner B. (1995), Partnerschaften deutscher Städte und Gemeinden. TransnationaleBeiträgezurinternatio-nalenSicherheit. Münster: Lit.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27474911-9244-4abb-b580-24b0f7163e46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.