PL EN


2016 | 34 English Version | 239-248
Article title

Towards Norwid’s hermeneutics

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is a review of the book by P. Abriszewska Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida [Cyprian Norwid’s literary hermeneutics]. The book discusses the previous research of the issue, taken in the context of the Romantic, the 19th-century and the 20-th century hermeneutic thought. The review focuses on the reconstruction of the diversified and multilateral hermeneutic approaches to Norwid’s works proposed by the author of the publication. These hermeneutic approaches are linked with culture, literature, history and – to the smallest extent – with nature; all of them being part of the poet’s oeuvre.
Year
Pages
239-248
Physical description
Contributors
References
  • Abriszewska P., Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011.
  • Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993.
  • Gadamer H.G., Semantyka i hermeneutyka, przeł. K. Michalski, [w:] Rozum, słowo, dzieje, wybrał, opracował i wstępem poprzedził K. Michalski, Warszawa 2000.
  • Kuziak M., Norwid – zmagania z podmiotowością (wokół epifanii poetyckich autora „Vade-mecum”), „Pamiętnik Literacki” 106(2015), z. 4.
  • Kuziak M., Mickiewiczowska hermeneutyka kultury (wokół wykładów lozańskich). Tradycja w myśli Mickiewicza, [w:] tenże, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006.
  • Ricoeur P., Wyjaśnianie i rozumienie, przeł. K. Rosner, [w:] Język, tekst, interpretacja, wybór pism, wybrała i wstępem poprzedziła K. Rosner, Warszawa 1989.
  • Stefanowska Z., Norwidowski romantyzm, [w:] taż, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.
  • Trybuś K., Stary poeta. Studia o Norwidzie, Poznań 2000.
  • Van Nieukerken A., Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-274f18eb-f346-4663-b1f0-bda28a0fb134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.