PL EN


2013 | 2 | 157-171
Article title

Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata

Authors
Content
Title variants
EN
Outline of the Granat’s integral personalism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Człowiek od dawna próbował rozumieć siebie samego oraz otaczający go świat. Historia ludzkiej myśli obfituje w wielu uczonych, którzy przy użyciu rozmaitych systemów filozoficznych, etycznych, społecznych czy religijnych, a w czasach najnowszych także za pomocą wysoko rozwiniętej aparatury technicznej, próbowali i próbują wyjaśnić fenomen człowieka. Na tym tle niezwykle interesująca jawi się droga personalistyczna. Stara się ona wyjaśnić istotę bycia człowiekiem za pomocą kategorii ściśle związanych z tym, co prawdziwie ludzkie: z jego doświadczeniem; z jego egzystencją; z relacjami, w których żyje i działa. Współczesna polska myśl antropologiczna posiada co najmniej kilku wybitnych przedstawicieli tego prądu. Jednym z nich był znakomity lubelski personalista i teolog Wincenty Granat
EN
The paper presents the outlines of integral personalism by W. Granat, Polish theologist and a late Rector of The John Paul II Catholic University of Lublin. Granat believed that the human being can be described adequate only in personalism, because only personalism indicates the person as a starting point of meaning the whole world. He connected the knowledge of man not only from theology but also from philosophy, sociology, psychology and medicine. In that way he built integral definition of human person. According to him the human being consists of three dimensions: psychological level, moral level and social level. This paper is composed of three parts, in which the author has taken into consideration the issue of methodology, philosophical anthropology and theological anthropology by W. Granat.
Year
Issue
2
Pages
157-171
Physical description
Contributors
References
  • C.S. Bartnik, Filozoficzne horyzonty twórczości Wincentego Granata, w: Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata, red. I. Szumił, Lublin 1985
  • K. Guzowski, Amo ergo sum. Osoba i personalizm w myśli ks. Wincentego Granata, RT, 2005, t. LII, z. 2, s. 150
  • W. Granat, Osoba ludzka, Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, Lublin 2006
  • S. Kowalczyk, Integralny personalizm ks. Wincentego Granata, w: W. Granat, Osoba ludzka, Lublin 2006
  • W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27542d48-5987-4834-8159-7b33948cefa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.