PL EN


2012 | 8 | 249-274
Article title

„Wojny hybrydowe” – nowe ujęcia starego problemu

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
8
Pages
249-274
Physical description
Dates
published
2012
References
 • Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała i B. Zapała, Warszawa 2011.
 • Bartholomees J.B., Theory of Victory, “Parameters” (Summer 2008), s. 25–30; D.Y. Lasica, Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory, Fort Leavenworth 2009.
 • Chandler D., The Revival of Carl Schmitt in International Relations: The Last Refuge of Critical Theorists?, “Millennium” Journal of International Studies 2008, Vol. 37 No. 1.
 • Clausewitz C., O wojnie, Warszawa 2005.
 • Corn T., Peaceful Rise through Unrestricted Warfare: Grand Strategy with Chinese Characteristics, “Small Wars Journal” (smallwarsjournal.com), 2010.
 • Echevarria II A.J., Fourth Generation War and Other Myths, Carlisle 2010.
 • Echevarria II A.J., Preparing for One War and Getting Another?, Carlisle 2010.
 • Evans M.., From Kadesh to Kandahar: Military Theory and the Future of War, “Naval War College Review” 2003, Vol. 56, No. 3.
 • Freedman L., The First Two Generations of Nuclear Strategists, [w:] Makers of Modern Strat¬egy: From Machiavelli to the Nuclear Age, red. P. Paret, G. Alexander Craig, F. Gilbert, Ox¬ford–New York 1986.
 • Fukuyama F., Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, Poznań 2006.
 • Gawliczek, Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003.
 • Gould H.A., Spinney F.C., Fourth Generation Warfare is Here!, “The Hindu”, (October 2001), http://www.hinduonnet.com/thehindu/2001/10/09/stories/05092523.htm.
 • Gray C.S., Another Bloody Century: Future Warfare, London 2005.
 • Gray C.S., Categorical Confusion? The Strategic Implications of Recognizing Challenges Either as Irregular or Traditional, Carlisle 2012 (February).
 • Gray C.S., Recognizing and Understanding Revolutionary Change in War: The Sovereignty of Context, Carlisle Barracks 2006.
 • Hammes T.X., The Sling and the Stone: On War in the 21st Century, St. Paul 2004.
 • Hoffman F.G., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arligton 2007.
 • Holsti K.J., State, War and the State of War, Cambridge 2000.
 • Huber T., Compound Wars: The Fatal Knot, Fort Leavenworth 1996.
 • Hughes J., Chechnya: From Nationalism to Jihad, Philadelphia 2007.
 • Kadera K.M., The Power-Conflict Story: A Dynamic Model of Interstate Rivalry, Ann Arbor 2004.
 • Kaplan M.A., System and Process in International Politics, Colchester 2005.
 • Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998; M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Warszawa–Wrocław 2007.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.
 • Lind W.S., Nightengale K., Schmidt J.F., Sutton J., Wilson G.I., The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, “Marine Corps Gazette”, October 1989.
 • Lynch M.J., Mao, New York 2005.
 • M. Ignatieff, State failure and nation-building, [w:] Humanitarian Intervention: Ethical, Le¬gal and Political Dilemmas, red. J.L. Holzgrefe, R.O. Keohane, Cambridge 2003.
 • Madej M., Zagrożenia asymetryczne – istota, specyfika, faktyczna ranga strategic¬zna we współczesnym świecie, [w:] Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań 2009.
 • Mesquida Ch.G., Wiener N.I., Male Age Composition and Severity of Conflicts, “Politics and the Life Sciences”, September 1999.
 • Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.
 • Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2005.
 • National Defense Strategy of the United States of America, Department of Defense – March 2005.
 • Nemeth W.J., Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare, Monterey 2002.
 • Ożarowski R., Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011.
 • Pawłowski M., Woda jako czynnik konfliktotwórczy na przykładzie Bliskiego Wschodu, [w:] Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Łódź 2010.
 • Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa 2011.
 • Polit¬kowska A., Druga wojna czeczeńska, Kraków 2006.
 • Qiao Liang, Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare, Beijing 1999.
 • Rasmussen M.V., The Risk Society at War: Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century, Cambridge 2006.
 • Reginia-Zacharski J., Wojna, konflikt zbrojny i użycie siły we współczesnym systemie międzynarodowym, [w:] Współczesne konflikty zbrojne, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Warszawa 2010.
 • Rokiciński K., Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych na morzy w funkcji wykorzystania sił morskich, „Zeszytu Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2005, R. XLVI, nr 1.
 • Schmitt C., Theory of the Partisan: Intermediate Commentary on the Concept of the Political, New York 2007.
 • Sommers M., Fearing Africa’s Young Men: The Case of Rwanda, “SOCIAL DEVELOPMENT PAPERS”, Conflict Prevention & Reconstruction, Paper No. 32, January 2006.
 • Struthers R., Mao Zedong: A Peasant Who Learned from History, [w:] The Changing Face of War: Learning from History, red. A.D. English, Montreal 1998.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1995.
 • van Creveld M., Zmienne oblicze wojny: od Marny do Iraku, Poznań 2008.
 • Walt St.M., Revolution and War, New York 1997.
 • Walzer M., Spór o wojnę, Warszawa 2006.
 • Williamson S.C., From Fourth Generation Warfare to Hybrid War, Carlisle 2009.
 • Wynnyk P.F., Võ Nguyên Giáp: A Strategy for Protracted Revolutionary War, [w:] The Chang¬ing Face of War: Learning from History, red. A.D. English, Montreal 1998.
 • Z. Cesarz, E. Stadtmüller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2757c120-958b-4cfc-ba54-30d7158536ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.