PL EN


2018 | (13) 2018 | 113-118
Article title

Polska szkoła w dobie zagrożenia cyberprzestępczością

Content
Title variants
EN
Polish school in the age of cybercrime threat
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę cyberprzestępczości w szkole, a zwłaszcza najbardziej obecnego wśród uczniów zjawiska cyberprzemocy rówieśniczej. Po omówieniu form szkolnej cyberprzemocy następuje próba charakterystyki problemu i określenia skali zjawiska. W ramach podsumowania zwrócono uwagę na wybrane procedury zapobiegania i postępowania w przypadku ujawnienia tego typu zachowań oraz konieczność uświadamiania młodzieży w tym zakresie.
EN
This article raises the problem of cybercrime in school, especially the most present phenome-non of peers-cyberbullying among students. After discussing the forms of school cyberbullying, there is an attempt to characterize the problem and determine the scale of this phenomenon. Within the summary, attention was paid to the selected procedures of preventing and also dealing with such type of behavior, in case of disclosure. Moreover, the need to make youth aware of cyber-mechanism was stressed.
Year
Volume
Pages
113-118
Physical description
Dates
published
2018
References
 • Barlińska J., Szuster A., Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, UW, Warszawa 2014.
 • Bąk A., Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, FDN, Warszawa 2015.
 • Dziecko krzywdzone. Teoria, badania i praktyka, Vol. 12, nr 1, Warszawa 2013.
 • FDN oraz Orange, Bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Raport z badań jakościowych i ilościo-wych, FDN, Warszawa 2013.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2017.
 • Otwinowski W., Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa prawa i człowieka, WSB, Poznań 2014.
 • Podraza A., Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku, Difin, Warszawa 2013.
 • Sułkowski Ł. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, Łódź 2009.
 • Waligóra-Huk A., Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich, Uniwersytet Śląski, Ka-towice 2015.
 • Wojtasik Ł., Jak reagować na cyberprzemoc, FDDS, Warszawa 2017.
 • Wójcik S., Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego, FDN, Warszawa 2014.
 • http://fdn.pl/badania-fdn (dostęp: 10.02.2018 r.).
 • https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-cyberprzemocy-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html (dostęp: 7.02.2018 r.).
 • https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf (dostęp: 5.02.2018 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27596790-6cde-4968-85b6-2e24c7657698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.