PL EN


2014 | 2(12) | 112-124 (13)
Article title

„MIASTO OGRÓD”. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWYCH W PROMOCJI MIASTA I BUDOWANIU JEGO MARKI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST POLSKICH

Authors
Content
Title variants
EN
THE POSSIBILITIES OF USING URBAN AND LANDSCAPE VALUES FOR PROMOTION OF THE CITY AND ITS BRAND CREATION – ANALYSIS OF A SAMPLE OF POLISH CITIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The main aim of the article was to determine which of the Polish “Garden Cities” used the historical urban system and their names as a brand. For this purpose, author analyzed most of the strategic documents and reports of the “Garden Cities”, ie. Podko-wa Lesna, Zabki, Milanowek, Komorow, Puszczykowo, Wroclaw (district Karlowice), Katowice (Giszowiec), Krakow (district Nowa Huta) and Sokolniki (municipality Ozor-kow). The research was focused on the online promotion of these cities and conducted by analysis of their websites and Facebook profiles. The results showed that most of the local governments support the concept of “Garden City”. Generally, effective urban policy is implemented in small cities and cities which have preserved their urban layout. This is noticeable in such cities: Podkowa Lesna and Milanowek. However, develop-ments in Katowice are particularly interesting, as the local government aims to change its image of being a “dirty” and “grey” into a green and friendly city. Podkowa Lesna, Mi-lanowek and Katowice have the best chance of becoming a recognised brand.
Year
Issue
Pages
112-124 (13)
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gro-nostajowa 7, 30-387 Kraków, e-mail: anna.hulicka@uj.edu.pl
References
 • Ashworth G., Kavaratzis M., 2007, Beyond the logo: Brand management for cities, „Journal of Brand Management", nr 16 (8).
 • Folga R., 2011, Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię [w:] Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa.
 • Grzegorczyk A., 2011, Wizerunek i miasto [w:] Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa.
 • Gulsrud N.M., Gooding S., Konijnendijk van den Bosch C.C., 2013, Green space branding in Denmark in an era of neoliberal governance, „Urban Forestry & Urban Greening". Hare H., 1918, Garden Cities and Town Planning, „New Series (October)”.
 • Howard E., 1898, Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform, London.
 • Hulicka A., 2013, Idea Miasta Zielonego – stan badań i perspektywy rozwoju [w:] Człowiek – Społeczeństwo – Przestrzeń, red. A. Zborowski, t. III, Kraków – Myczkowce. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, http://miasto-ogrodow.eu/strona/ onas/mid/2 (1.06.2013 r.).
 • Iveson K., 2012, Branded cities: outdoor advertising, urban governance, and the outdoor media landscape, „Antipode”, nr 44(1).
 • Jabłońska W., 2010, Promocja miasta główną funkcją marketingu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki”, vol. 6.
 • Jasiecki K., 2004, Rola marki w promocji wizerunku Polski i polskiego biznesu, „Studia Europejskie”, nr 1.
 • Katowice 2020 – Strategia rozwoju miasta / Załącznik do uchwały nr LII/1068/05 http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2005/12/19/4-52-1068-05z.pdf (2.06.2013r.)
 • Kavaratzis M., Ashworth G.J., 2005, City Branding: an Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick?, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", nr 96(5).
 • Kraina Miast Ogrodów – http://www.miastaogrody.pl/kraina-miast-ogrodow/(1.06.2013 r.). Koker E., 2010, Digitalization of the cities: An Analysis of city municipality web sites as a part of city brand, „Journal of Yasar University”, 20(5) Koncepcja Miasto Ogród, Wizja – Uzasadnienie – Realizacja, http://www.olsztyn.eu/ file admin/katalogi_wydzialowe/Olsztyn/pliki_do_pobrania/Koncepcja.pdf). (20.09.2013 r.).
 • Letchworth Garden City http://www.letchworth.com/sites/default/files/attachments/ lgchf_tourist_guide_2011_web.pdf (1.06.2013 r).
 • Livesey G., 2011, Assemblage theory, gardens and the legacy of the early Garden City movement. „Architectural Research Quarterly”, nr 15(03).
 • Madurowicz M., 2008, Rozumienie turystyki miejskiej [w:] Funkcja turystyczna miast, red. W. Jażdżewska, Łodź.
 • March A., 2004, Democratic dilemmas, planning and Ebenezer Howard’ s Garden City. „Planning Perspectives”, 19 (October).
 • Mazurkiewicz L., 2006, Marketing miejsca turystycznego, Warszawa.
 • Muratovski G., 2012, The role of architecture and integrated design in city branding, „Place Branding and Public Diplomacy”, nr 8(3).
 • Perello J., 2006, A Powerful Tool for Cities and Brands, ,,Brandweek”, nr 47(14).
 • Polska A., 2009, Urban marketing as a tool of touristic activation, ,,Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogiaet Petrographia”, nr 64(2). Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – Strona internetowa Milanówka http://www. milanowek.pl/260,290,podwarszawskie_trojmiasto_ogrodow (20.04.2013).
 • Pomering A., Noble G., Johnson L.W., 2011, Conceptualising a contemporary marketing mix for sustainable tourism. „Journal of Sustainable Tourism”, nr 19(8).
 • Reichel M., Zacłona T., 2010, Marketing terytorialny a kształtowanie wizerunku regionu. „Sądeckie Zeszyty Naukowe”.
 • Stanowicka-Traczyk A., 2007, Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(3).
 • Strategia rozwoju miasta Ząbki na lata 2007–2015 / Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007. http://www.zabki.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=29 (29.06.2013 r.)
 • Szczepańska M., 2011,Miasto Ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji – dawniej i dziś, „Studia Periegetica”, nr (6).
 • Szyperska U., 2009, Powrót do ogrodu; Zielone miasta ogrody, „Polityka”, http://www. polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/300663,1,zielone-miasta-ogrody.read (1.06.2013 r.).
 • Tölle A., 2011, Rozrastanie się miasta w krajobrazie. Dawne i współczesne utopijne koncepcje [w:] Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, red. L. Mierzejewska, Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria„Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”.
 • Urban S., 2006, Marketing przestrzeni jako instrument rozwoju gmin i miejscowości, Wałbrzych, nr 9.
 • Walas B., Kruczek Z., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych [w:] Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, red. A. Stasiak, Łódź.
 • Welwyn garden City, http://www.welwyngarden.co.uk/News-Events (20.04.2014 r.).
 • Wycichowska B., 2012, „Zielone miasto” – idea a rzeczywistość. Przykład Łodzi [w:] Zieleń a klimat społeczny miast, red. M. Kosmala, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27599672-8dc7-4e35-af83-aa40c54c3cc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.