PL EN


2008 | 11 | 2 | 175-189
Article title

Porównanie egzystencjalnych oraz religijno-duchowych aspektów funkcjonowania studentów i osób uzależnionych od alkoholu

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Comparison of existential and religious-spiritual aspects of students' and alcohol addicts'
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonego projektu badawczego było zbadanie, czy pomiędzy studentami i anonimowymi alkoholikami istnieje różnica w poczuciu sensu życia, w częstotliwości doświadczeń duchowych oraz w różnych aspektach religijności (orientacji religijnej, sile przekonań religijnych, częstotliwości modlitwy oraz uczestniczenia we mszy świętej, religijnych sposobach radzenia sobie ze stresem). Dodatkowym celem było sprawdzenie prawdziwości założenia, że pomiędzy częstotliwością przeżyć duchowych i poczuciem sensu życia, religijnością i poczuciem sensu życia oraz religijnością i częstotliwością przeżyć duchowych istnieją pozytywne zależności. Przebadano 70 uczestników spotkań grup Anonimowych Alkoholików oraz 53 studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Siły Przekonań Religijnych, Skalę Orientacji Religijnej, Skalę Religijnych Sposobów Radzenia Sobie ze Stresem, Skalę Codziennych Doświadczeń Duchowych, Skalę Poczucia Sensu Życia oraz jednopytaniowe skale dotyczące częstotliwości modlitwy oraz udziału we mszy świętej. W porównaniu ze studentami anonimowi alkoholicy mają większą siłę przekonań religijnych i wewnętrzną oraz zewnętrzną personalną motywację religijną, częściej się modlą i częściej korzystają z religijnych, pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz częściej doświadczają przeżyć duchowych. U studentów stwierdzono pozytywne związki pomiędzy częstotliwością przeżyć duchowych i religijnością, częstotliwością przeżyć duchowych i poczuciem sensu życia, jak również między częstotliwością modlitwy oraz religijnością zewnętrzną motywowaną społecznie a poczuciem sensu życia.
EN
The aim of this study was to examine whether students and alcoholics anonymous differ in several aspects of religiosity (religious orientation, strength of religious faith, frequency of prayer and frequency of church attendance, religious coping), frequency of spiritual experiences and meaning of life. An additional aim was to verify if there a relationship exists between religiosity, frequency of spiritual experiences and meaning of life. The sample consisted of 70 participants of Alcoholics Anonymous from Poznań and 53 students from Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznań. The following tools were used: Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire, The Age-Universal I-E Scale, Religious Coping Scale, Daily Spiritual Experiences Scale, Purpose in Life Test, one-item scales regarding frequency of prayer and frequency of church attendance. In comparison to students, alcoholics anonymous had stronger religious faith, stronger intrinsic and personal extrinsic motivation, prayed and went to church more frequently. They were also characterized by more frequent using positive religious coping and reported more frequent contact with the transcendent reality. Among students, positive relationships between spiritual experiences and meaning of life, spiritual experiences and religiosity as well as frequency of prayer, extrinsic-social motivation and meaning of life were found.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
175-189
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-275cf2e6-a679-42f6-bff0-92004ac75c0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.