PL EN


2007 | 3(29) | 5-31
Article title

Władze miasta wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej

Content
Title variants
EN
Towns Authorities' Response to Socio-economic Degradation in the Process of Systemic Transformation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia próbę identyfikacji miast zagrożonych degradacją społeczno-gospodarczą w Polsce. Na przykładzie 10 wybranych miast wskazuje różne przyczyny problemów oraz mocne i słabe strony tych układów lokalnych. Na tym tle autorzy ukazują i oceniają działania podejmowane przez władze miast, konfrontując je z pozytywnym przykładem transformacji systemowej w wymiarze lokalnym, za który można uznać Biłgoraj.
EN
Article is devoted to identification of towns endangered by socio-economic degradation (marginalisation). Using the example of 10 selected towns it shows their weak and strong points and complex sources of developmental problems. Authors present and evaluate activities undertaken by town authorities. Town of Bilgoraj serves as a benchmark (positive example of successful local transformation after 1989).
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
author
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • Bazydło A., Smętkowski M., Wieloński A., 2001, Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski, Warszawa-Kraków-Rzeszów: Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydział Ekonomiczny UMCS.
 • Bąk H., Wojtkowska-Łodej G. (red.), 2007, Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • ESPON, 2006, Project I.2.3. Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society, http://www.espon.eu.
 • ESPON, 2004, Project 1.1.L Potentials for polycentric development in Europe, Sztokholm: NORDREGIO, http://www.espon.eu.
 • Gorzelak G., 2000, "Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie programu inicjatyw lokalnych)", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Woodward R., Dziemianowicz W., Herbst M., Roszkowski W, Zarycki T., 1999, Dynamics and Factors of Local Success in Poland, Warszawa: EUROREG.
 • Gorzelak G., Jałowiecki (red.), 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja spofeczna w gminach, Warszawa: EUROREG.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, "Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej - znaczenie układu globalnego i regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
 • Gorzelak G., Tucholska A. (red.), 2007, Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Jarosz M. (red.), 2005, Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kozak M., 2006, "Czy sprostamy wyzwaniom", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • Smętkowski M., 2000, Kapital zagraniczny a polskie specjalne strefy ekonomiczne, praca magisterska, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2765c52e-eaf8-499e-9c73-7c882a01af3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.